Grunnkurs Inkasso

Kilden teater- og konserthus for Sørlandet grunnkurs inkasso kredinor

Grunnkurs inkasso er en innføring i inkasso hvor vi går igjennom hele kjøps- og betalingsprosessen. Kurset vil bidra til mer kunnskap om rettigheter og plikter for våre oppdragsgivere og deres kunder hvis et krav ender med inkasso. Videre gir kurset en innføring i bruksmulighetene som ligger i våre oppdragsgiveres eget nettsted Kredinor Online.

Kurset er kostnadsfritt for kunder og medlemmer av Kredinor SA og settes opp flere steder i løpet av året. Vi serverer lunsj, deler ut kursbevis og gir tilgang til dokumentasjon.

Tidspunkt
Start: 28.08.2017 09:00
Slutt: 28.08.2017 13:00

Sted
Kraftsenteret, kjøita 18

Påmelding. 

Hvem passer grunnkurs inkasso for?

Kurset er lagt opp for både nye kunder og eksisterende kunder av Kredinor. Hovedvekten av de som kommer på kurset er ledere og medarbeidere som jobber med kreditt, betalingsoppfølging og inkasso. Kurset kan også passe for selgere. Kurset i Kredinor Online viser hvordan de kan benytte våre tjenester på innloggede sider for å skaffe seg oversikt, følge med på saksbehandlingen og ta ut statistikk og rapporter.

Hva inneholder inkassokurset?

•   Hvem er kunden?
•   Salgs- og leveringsbetingelser
•   Inkassoloven og oppdragsgivers ansvarsforhold
•   God inkassoskikk og kundens rettigheter
•   Konkurshåndtering og gjeldsordninger
•   Foreldelse av krav – hva skjer og når?
•   Tvangssalg – begjærte vs faktisk gjennomførte
•   Utenlandsinkasso – behandling av utenlandske krav

Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.

Hva er målsettingen med inkassokurset?

Vi i Kredinor er opptatt av å jobbe mest mulig effektivt og hensynsfullt for at våre oppdragsgivere skal få pengene raskere på konto. Derfor dreier kurset seg om å øke kunnskapen om hva som kreves både av dem, oss og deres kunder. Jo raskere pengene er på konto – jo bedre likviditet og lønnsomhet blir det i virksomheten.

Forelesere – våre egne advokater

Vi i Kredinor er så heldige å ha våre egne advokater som kursansvarlige på samtlige inkassokurs. De jobber til daglig med inkassosaker som er gått inn i rettsapparatet innenfor sine spesialfelt, samtidig som de holder seg oppdaterte på nye lover og regler innenfor inkasso som er et godt regulert område med tydelige lover og regler.