Grunnkurs inkasso

Lokalene til Kredinor og grunnkurs Inkasso i Rådhusgata 27

Grunnkurs inkasso er en innføring i inkasso hvor vi går igjennom kreditt, kjøps- og betalingsprosessen. Kurset vil bidra til mer kunnskap om rettigheter og plikter for våre oppdragsgivere og deres kunder hvis et krav ender med inkasso. Videre gir kurset en kort presentasjon av bruksmulighetene som ligger i våre oppdragsgiveres eget nettsted Kredinor Online.

Kurset er kostnadsfritt for kunder og medlemmer av Kredinor SA og settes opp flere ganger i Oslo i løpet av året. Kurset foregår hos Kredinor i Rådhusgata 27 rett ved Akershus festning og Oslo Rådhus. Vi serverer lunsj, deler ut kursbevis og gir tilgang til dokumentasjon.

Tidspunkt
Start: 13.09.2017 12:00
Slutt: 13.09.2017 15:00

Sted
Kredinor, Rådhusgaten 27, Anton B. Nilsen bygget i “krysset” Rosenkranzgate og Rådhusgaten i Oslo

Påmelding

 

Hva inneholder inkassokurset?

•   Hvem er kunden?
•   Salgs- og leveringsbetingelser
•   Inkassoloven og oppdragsgivers ansvarsforhold
•   God inkassoskikk og kundens rettigheter
•   Konkurshåndtering og gjeldsordninger
•   Foreldelse av krav – hva skjer og når?
•   Tvangssalg – begjærte vs faktisk gjennomførte
•   Utenlandsinkasso – behandling av utenlandske krav

Forelesere – våre egne advokater

Vi i Kredinor er så heldige å ha våre egne advokater som kursansvarlige på samtlige inkassokurs. De jobber til daglig med inkassosaker som er gått inn i rettsapparatet innenfor sine spesialfelt, samtidig som de holder seg oppdaterte på nye lover og regler innenfor inkasso som er et godt regulert område med tydelige lover og regler.

Elisabeth Selvig er advokat og ansvarlig for inkassokursene i Kredinor.