Proffseminaret 2018

Topp aktuelle foredragsholdere

Vi har gleden av å invitere kunder, partnere og lokalt næringsliv til Proffseminaret, som er en unik møteplass med topp aktuelle foredragsholdere, den 14.-15. november 2018 på Clarion Hotel Air i Stavanger.

Solid om inkassofaget
Vi har dyktige bidragsytere innenfor vårt eget fagområde. De vil gi en oppdatering på lover og regler, ny finansavtalelov, innsikt hentet fra kundedatabasen og mye mer. Vi får besøk av Namsfogden i Stavanger – Sandnes som vil snakke om gjeldssituasjonen. Foruten dette tar vi for oss området Økonomisk kriminalitet og håndtering av varslingssaker.

Last ned presentasjon av Foredragsholderne

Last ned program for Proffseminaret 2018

Fremtiden – her og nå
Vi er en del av et pulserende næringsliv. Flere av innleggene dreier seg om viktigheten av å følge med i nåtiden for å kunne henge med i fremtiden. Vi har noen spydspisser blant foredragsholderne som har vært med på omstillingsprosesser med store endringer, og vi tror det er læring og inspirasjon fra foredragene som kan være berikende for egen arbeids-hverdag.
Mer informasjon om foredragene finnes under linjen Foredragsholdere nedenfor.
Presentasjon av foredragsholderne finnes her

Programmet for 13. mai 2020 er felles og for 14. mai 2020 er det bransjeinndelt, noe som innebærer at våre kunder som også er oppdragsgivere og medlemmer i Kredinor SA får invitasjon med program for sin bransje via e-post. Invitasjon er sendt vår kontaktperson i bedriften. Ta gjerne kontakt om du vil ha egen invitasjon og program for din bransje: marked@kredinor.no

Program 13. mai 2020

Kredinor Fagforum - program 13. mai 2020 - eget program for 14. mai 2020

Program 14. mai 2020

Vi har egne program for bransjene Energi, Bank/Finans, Handel, Parkering og Offentlig sektor den 14. mai.

Hjertelig velkommen!

Påmelding

Les mer og meld deg på her.

*Proffseminaret er et betalt arrangement for kunder og medlemmer av Kredinor SA. Følg link til påmelding for priser og betingelser.