Du kan gi fullmakt til andre

Alle som jobber med fakturering og inkasso har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan diskutere eventuelle saker du har hos oss med andre. Du kan likevel gi fullmakt til andre som kan ha kontakt med Kredinor og få tilgang til informasjon på din vegne.

Den raskeste og beste måten å gi fullmakt på er å logge deg på Min side. Du kan også gi fullmakt muntlig på telefon, skriftlig per post eller gjennom et meldingsskjema, se nedenfor.

En fullmakt må inneholde følgende: 

1. Ditt fulle navn, fødselsdato og underskrift.
2. Hvem som skal få opplysningene
3. Hvilke saker fullmakten gjelder. Hvis det er flere saker ber vi om saksnummer.
4. Fullmaktens varighet
5. Om fullmakten gjelder kun innsyn i saken, eller om det kan inngås avtaler på dine vegne.

Fullmakt per post eller meldingsskjema

Ønsker du å sende oss fullmakt via melding, kan fylle ut og sende skjema nedenfor.

Har du kun muligheten til å sende fullmakt per post er adressen:
Kredinor SA
Kundeservice
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo

Muntlige fullmakter kan gis av den som er registrert med inkassosak hos oss, ved å ringe til vårt kundesenter. Spør etter telefonnummeret i meldingsfeltet til vår chatbot Nora.

Du hører fra oss så snart vi har mottatt fullmakten og sett videre på saken.