Kredinor innfører utbetaling av utbytte i 2018

Kredinor har  besluttet å betale utbytte av overskuddet til kunder som også er medlemmer og kunder/oppdragsgivere. Utbytte innføres for å skape mer aktivt eierskap – og tydeliggjøre en viktig kundefordel for de rundt 3000 medlemmene og eierne av Kredinor.

Blant inkassoselskapene er det bare kunder av Kredinor som får utbytte. Bakgrunnen er vår organisasjonsform. Samvirkeloven § 27 gir en rett til å kunne tilby etterbetaling til medlemmene. Medlemmer av Kredinor får utbytte fra 2017 til utbetaling i 2018.

Deling av overskudd

Kredinor har opparbeidet seg en solid økonomi. Tidligere ble overskudd fra virksomheten pløyd inn i den løpende driften og brukt til utvikling av nye løsninger, kurs og inkassofaglige seminarer – og spart gjennom bankinnskudd. Det vil vi fortsette med. I tillegg til dette vil noe av overskuddet nå kunne deles gjennom utbytte.

Hva gir rett til utbetaling av utbytte?

 • At medlemskontingent på p.t. kr 2 000,-, er betalt.
 • At medlemmene har hatt oppdrag som gir omsetning.
 • At netto omsetning har vært høyere enn en halv inkassosats, p.t. kr 350,-.
 • At det betales skatt på 3 % av utbytte. Priseksempel: Kr 10 000,- i utbytte, gir kr 72,- i skatt.
 • At kundeforholdet ikke er sagt opp på utbetalingstidspunktet.

Kort fortalt innebærer dette at om medlemmene som omsetter for mer enn en halv inkassosats vil de ha rett på utbytte, som med dagens inkassosatser utgjør kr 350,-. Beløp under kr 350,- legges inn i overskuddet fra virksomheten og brukes til for eksempel nyutvikling.

Les mer om saken på CreditNews her. 

Samvirke er kollektiv fornuft

Kredinor er et velfungerende samvirke som driver kommersiell virksomhet innenfor fakturering, purringer, reskontroadministrasjon, inkasso og kjøp av fordringer. Vi jobber for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og er opptatt av at eierformen skal bidra til medbestemmelse, langsiktig eierskap og bærekraftig verdiskapning. Det er ingen risiko for oppkjøp av utenlandske investorer og ingen risiko for at eierskapet til virksomheten forsvinner ut av landet, selv om vi nå er et nordisk selskap.

 Fordelen er veldig tydelig. Jo mer vår oppdragsgiver omsetter for hos oss desto høyere blir utbytte.

Hva er et samvirke?

 • Et selskap som eies av medlemmer som betaler medlemskontingent
 • Likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt
 • Medlemmer er eiere, oftest også kunder og oppdragsgivere innenfor den kommersielle delen
 • Ledelsen i et samvirke: Styre valgt av andelseierne av og blant sine medlemmer
 • Øverste organ: Årsmøte, neste vil være 26. april 2018
 • Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak.