Kredinor kjøper stor gjeldsportefølje i Norge

Portrett av Administrerende Direktør Tor Berntsen

Kredinor befester sin posisjon som den ledende leverandøren av kredittadministrasjonstjenester til bankmarkedet i Norge ved kjøp av en gjeldsportefølje fra en stor internasjonal bank med et utestående på ca. NOK 800 millioner.

Dominerende aktør i et marked i vekst

-Kjøp av gjeldsporteføljer er strategisk nødvendig for å holde på posisjonen som en dominerende aktør innenfor området leveranse av inkassotjenester til bankmarkedet, uttaler administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen. – Kjøpet er et signal om videre posisjonering i et marked i vekst, fortsetter Berntsen.

Kredinor – et ledende norsk inkassobyrå

Kredinor er et av de største inkassoselskap i Norge målt i omsetning og det største målt i antall mottatte saker. Vi er i dag markedsleder av inkassotjenester til energi og telecom – og i sterk vekst innen bank/finans, handel, parkering og offentlig sektor. I tillegg til inkasso tilbyr vi løsninger i hele verdikjeden fra fakturering, reskontro og purringer, til overvåk og kjøp av porteføljer. Vi er lokalisert på ti steder i hele Norge, ett kontor i Danmark og snart på plass i Stockholm, Sverige. 

Ta gjerne kontakt!

Portrett av Tor Berntsen, Administrerende direktør i Kredinor

Tor Berntsen

Mobil   90534636

Epost   tor@kredinor.no

Administrerende direktør Kredinor