Kredinor SA deler utbytte for 2018

(Juni 2019) Kredinor er et samvirke som deler noe av overskuddet med våre eiere, som også er oppdragsgivere og kunder i selskapet. Utbytte gis som etterbetaling basert på resultatet for Kredinor SA i 2018. Hver eier er medlem og har lik eierandel i Kredinor SA. Størrelsen på utbytte beregnes etter selskapets netto omsetning i Kredinor i 2018.

Kredinor er et samvirke med lang historie, men er likevel moderne og fremtidsrettet. Utbytte er deling av overskudd fra virksomheten, som er nedfelt i vedtektene. For 2018 deles totalt 14,5 mill i utbytte mellom aktive eiere av Kredinor SA. Størrelsen på utbytte følger prinsippet om at jo større omsetning virksomheten har, desto mer vil de få i utbytte av totalbeløpet. Dette er en kundefordel hvor våre eiere får en sum fra Kredinor som går rett inn på bunnlinja til selskapet.

Sunn økonomi og god oppfølging av sluttkunden

Kredinor skal ivareta eiernes behov for en sunn økonomi gjennom å følge opp krav frem til sluttkunden har betalt. Denne oppfølgingen skal skje på best mulig måte. For å kunne tilby den beste kundeoppfølgingen bruker Kredinor også av overskuddet til å utvikle nye løsninger som er enkle og brukervennlige for sluttkunden.

Hvordan få utbytte fra Kredinor SA?

 • Medlemskontingenten på kr 2000,-, må være betalt for 2018.
 • Medlemmene må ha benyttet løsninger fra Kredinor som gir omsetning i 2018.
 • Medlemskapet skal ikke være sagt opp på utbetalingstidspunktet i 2019.
 • Medlemmene må ha hatt en omsetning i Kredinor SA som er stor nok til å gi kr 350,-, eller mer i utbytte. For 2018 tilsvarer det en netto omsetning på kr 15.200,- eller mer.

Utbytte ut fra netto omsetning i Kredinor SA

Illustrasjon - eksempel på utbytte

Figuren viser et tenkt eksempel. Hvis en virksomhet har hatt en netto omsetning på 1 million i Kredinor i 2018 vil utbytte som utbetales være på kr 22 954,-. De som mottar utbytte er ansvarlig for å innberette beløpet til skattemyndighetene.

Stor nok for de store og lite nok for de små

Vi i Kredinor ønsker å bidra til lønnsomhet hos våre oppdragsgivere, og tilbyr alt fra robuste løsninger for store konsern til enklere løsninger tilpasset gründere. All næringsvirksomhet er avhengig av en sunn kontantstrøm for å sikre en god vekst. Vi følger opp frem til betaling og bidrar til god betalingsflyt – både for store og små, private og offentlige virksomheter. Med full fart mot første halvår i 2019 kan det være grunnlag for et godt utbytte også for året vi er inne i. Det vil være klart etter neste Årsmøte Kredinor, den 21. april 2020.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

  Ta gjerne kontakt!

  Du hører fra oss i løpet av kort tid.

  Mobil  

  Epost   blikunde@kredinor.no