Kredinor Sverige

Kredinor AS är ett av Nordens största inkassoföretag och en ledande aktör inom tredje parts inkasso samt köp och förvaltning av inkassoportföljer. Företaget är etablerat i Norge, Sverige och Finland med en total omsättning på närmare 1,6 miljarder NOK och 600 anställda.

Hemsidorna för Kredinor.se är under utveckling och kommer att publiceras i januari 2023.

Stockholm