Inkassosakens gang og dine kostnader
Krav Kr Type krav
Dine kostnader kan avvike fra denne beregningen

Inkassovarsel

Kostnad kr
Du har nå mottatt siste varsel før det påløper mer kostnader utover purregebyr og renter til kravet. Du har nå mottatt siste varsel før ditt lån kan sies opp i sin helehet.Ta kontakt slik at vi kan finne en løsning. Du har nå mottatt siste varsel før det påløper mer kostnader utover purregebyr og renter til kravet.

Betalingsoppfordring

Kostnad kr
Det er nå påløpt salær og mer renter. Kredinor vil kunne bidra med forslag til en god løsning for deg. Det er nå påløpt salær og mer renter. Kredinor forbereder oppsigelse og innkreving av ditt lån. Stømmen din kan nå stenges hvis du ikke betaler kravet eller inngår en avtale. Gjenåpning vil belastes deg.

Forliksklage

Kostnad kr
Saken din er nå oversendt Forliksrådet. Utover mer kostnader har du fått en betalingsanmerkning. Saken din er nå oversendt Forliksrådet. Utover mer kostnader vil du også få en betalingsanmerkning. Saken din er nå oversendt Forliksrådet og det påløper mer kostnader i forbindelse med gebyrer og salær.

Rettslige krav

Kostnad kr
Kredinor tar rettslige skritt. Kostnader belastes deg og du risikerer trekk i lønn, pant i eiendeler og tvangssalg. Kredinor tar rettslige skritt. Kostnader belastes deg og du risikerer trekk i lønn og tvangssalg. Kredinor tar rettslige skritt. Kostnader belastes deg og du risikerer trekk i lønn, pant i eiendeler og tvangssalg.

Betjen deg selv, det er enkelt og trygt!

Betjen deg selv, det er enkelt og trygt!
Har betalt > Vis kvittering
Vil betale nå > Bruk bankkort
Uenig i kravet > Fortell oss
Kan ikke betale > Motta forslag
Spørsmål? > Vi svarer her

Mennesker

Vi er mennesker som jobber med mennesker, og er opptatt av å komme i dialog med deg som skylder penger. Det å ha betalingsproblemer er ikke straffbart, og vår viktigste oppgave er derfor å hjelpe til for å finne en løsning.

Telefon 06900

kundeservice@kredinor.no

Hverdager
08:00 - 21:00

Lørdager
10:00 - 15:00

Søndager stengt

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA