Lærer unge privatøkonomi

Flere unge lærer om hvordan de skal håndtere privatøkonomien sin gjennom skolemeny.no og smartbetaler.no

Kredinor er en del av Skolemeny-nettverket, som administreres av Finans Norge. Nettverket består av mer enn 30 banker, organisasjoner og andre som tilbyr undervisningsmateriell og opplæring innenfor privatøkonomi via nettstedet skolemeny.no. Mer enn 157.000 elever fikk opplæring gjennom Skolemeny i  2018, en økning på 30 prosent i forhold til 2017.

Det har vært en økning i antall inkassosaker og inkassogjeld blant unge de senere årene. Skolemeny-nettverket var nylig samlet hos Kredinor for å diskutere problemstillingen og planlegge arbeidet for 2020. – Selv om andelen unge er lav sammenlignet med andre aldersgrupper, tyder utviklingen på at det er et behov for å lære unge mer om privatøkonomi – og inkasso, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor.

Skolemeny-nettverket styrker satsingen

Skolemeny-nettverket tilbyr opplæring til elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler samt tilpasset opplæring for lærere og lærerstudenter. Til sammen er rundt 350 personer aktiv innenfor opplæring i personlig økonomi. Nå styrkes satsingen ytterligere og tilbudet tilpasses de nye læreplanene som kommer. Kredinor er med som eneste inkassoselskap.

– Det er på høy tid at skolens økonomiopplæring styrkes. Alle unge bør ha rett til å få et minimum av kunnskap i personlig økonomi slik at de lærer om konsekvenser av økonomiske valg, sier Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge.

Smartbetaler.no – om personlig økonomi og inkasso

Kredinor har vært aktiv i dette nettverket siden starten i 2015, med læringskonseptet Smartbetaler, som består av nettsiden smartbetaler.no og undervisningsmateriell til bruk for lærere og elever. Smartbetaler.no gir en innføring i inkasso og det grunnleggende om budsjett, kreditt, lån, renter, gebyrer og betaling.

Uttalelse ved Ingjerd Thurmer i Kredinor

– Vi ønsker å bidra til å forebygge gjennom å lære de unge mer om praktisk økonomi i hverdagen, snakke litt om impulskontroll og gi de konkrete tips til hva de bør gjøre hvis de får betalingsproblemer som ender med inkasso. Målet er å bidra til å øke kunnskapen om privatøkonomi blant unge, avslutter markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor.

Skolemeny.no

En egen side på skolemeny.no presenterer de ulike læringsverktøyene,  hvor lærere som ønsker å gi elevene god økonomiopplæring, kan bestille materiell. I tillegg kan de også reservere tid slik at det kommer noen fra skolemeny-aktøren til skolen. Hensikten er å gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler til undervisningen. Alt på nettsiden er gratis, ikke-kommersielt og tilpasset kompetansemålene. Lærere kan bestille materiell kostnadsfritt.

Stort engasjement i nettverket

Noen av representantene i Skolemeny-nettverket var nylig samlet hos Kredinor for å legge videre planer for samarbeidet om å tilby undervisningsmateriell til norske skoler. I bildet øverst på denne siden ser vi fra venstre: Kenneth Sjåvåg, Sparebanken Sør.  Kristin Skaug, AksjeNorge. Dan Rudi Abrahamsen, Helgeland Sparebank (delvis skjult bak). Hilde E. Johansen, Finans Norge. Daniel Bjørvik Power, Nordea Ung ( delvis skult bak). Aline Schøn Papetti, Forbrukertilsynet. Janne Margy Kristensen, Sparebanken Øst (delvis skjult bak). Hege Elisabeth Sætre, Ungt Entreprenørskap Norge. Bente H. Espenes, Finansforbundet . Bente Rasmussen, Nordea. Kristina Reinholdtsen, Skatteetaten (delvis skjult bak). Helene E. Skjønhaug, Aurskog Sparebank. Lill Larssen, ECONA. Ingjerd Thurmer, Kredinor (delvis skjult bak). Stine Emilie Lokøy, DNB. Sacha Irene de Raaf, Høgskolen Innlandet. Foto: Ann Håkonsen, Finans Norge.

Les mer om alle deltagere i Skolemeny-nettverket.

Kredinor tilbyr Smartbetaler Læringstimen til en skoletime både via skolemeny.no og direkte på smartbetaler.no.

 

Vil du vite mer om våre tjenester?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn), og vi vil i løpet av kort tid ta kontakt for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Ingjerd Thurmer

    Mobil  

    Epost   marked@kredinor.no

    Markedssjef