Ledelsen

Kredinor er et inkassoselskap som drives etter samvirkemodellen, hvor medlemmene også er eiere og kunder fra hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor. Årsmøtet Kredinor ansetter styret og kan legge viktige strategiske føringer for driften. Styret ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.

Klaus-Anders Nysteen

Administrerende direktør

CEO

 

Robert Furuhovde

Konstituert Direktør Økonomi og Finans

Director of Finance

Audun Rønningen Danielsen

Direktør Kommersiell avdeling

Commercial Director

Audun Danielsen

Barbro Hagen

Direktør teknologi og digitalisering

Chief Digital and

Technology Officer

Børre Sig. Bratsberg

Juridisk direktør

Chief Legal Officer

Ole Marius Thorstensen

Direktør Operasjonell Drift

Director of Operations

 

Ole Marius Thorsteinsen