Mottatt SMS fra Kredinor? Er den ekte eller er det svindelforsøk? Logg deg på "Min side" eller klikk "Se status i din sak" nedenfor. Om du ikke får opp noen sak, kan du slette meldingen.
Mottatt SMS fra Kredinor? Er den ekte eller er det svindelforsøk? Logg deg på "Min side" eller klikk "Se status i din sak" nedenfor. Om du ikke får opp noen sak, kan du slette meldingen.

Ledelsen

Kredinor er et inkassoselskap som drives etter samvirkemodellen, hvor medlemmene også er eiere og kunder fra hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor. Årsmøtet Kredinor ansetter styret og kan legge viktige strategiske føringer for driften. Styret ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.

Klaus-Anders Nysteen

Administrerende direktør, CEO

 

Robert Furuhovde

Konstituert Direktør Økonomi og Finans

Director of Finance

Audun Rønningen Danielsen

Direktør Kommersiell avdeling

Commercial Director

Audun Danielsen

Barbro Hagen

Direktør IT, strategi og utvikling

Director of IT, strategy and business development

Barbro Hagen

Børre Sig. Bratsberg

Direktør Advokatfelleskapet Bratsberg/Juridisk avdeling

Head of Legal

Børre Sig. Bratsberg

Ole Marius Thorstensen

Direktør Operasjonell Drift

Director of Operations

 

Ole Marius Thorsteinsen