Kundevennlig stengeløsning – Kredinor Puls

Bilde av Heidi Hagen Stensrud og Knut E. Toftner i Kredinor

Gode kundeopplevelser i saker som innebærer stenging og gjenåpning av strøm er viktig. Derfor har Kredinor utviklet stengeløsningen Kredinor Puls. Løsningen tilbys norske nettselskaper. Hensikten med Kredinor Puls er å redusere antall sluttkunder som får strømmen stengt. I tillegg innebærer løsningen raskere gjenåpning hvis strømmen stenges.

Kredinor Puls er en videreutvikling av vår stengeløsning for AMS som ble lansert i 2018, og dekker kundebehov både hos oppdragsgiver og sluttkunde. De produktansvarlige er Heidi Hagen Stensrud, markedssjef innenfor energi i Kredinor og Knut E. Toftner, kundeansvarlig i Kredinor.

Som markedsleder på beta­lingsoppfølging og inkasso innenfor strømkrav i Norge følger Kredinor opp rundt en halv million inkassosaker.

– Energibransjen endres i en dramatisk fart, og det skaper både nye behov og utfordringer, og nye muligheter, sier kundeansvarlig Knut E. Toftner i Kredinor. – Etter innføringen av AMS-målere åpnet det seg nye muligheter for å effektivisere hele prosessen rundt stenging og gjenåpning, og samtidig forbedre informasjonen og kommunikasjonen til kunden. Kredinor utviklet derfor en kundevennlig løsning som gjør det enklere å få oversikt, gjøre opp og få strømanlegget gjenåpnet dersom det blir stengt, sier han.

Færre får strømmen stengt

Med Kredinor Puls foregår all kommunikasjon, stenging og gjen­åpning sømløst mellom nettselskapet, Kredinor og kunden. Kjernen er beta­lingsløsningen Betal nå, som vi kombinerer med effektiv SMS-kommunika­sjon og våre systemintegrasjoner. Kombinasjonen av disse løsnin­gene gjør prosessen både rask, effektiv og sikker. Den viktigste effekten av løsningen er likevel at færre kunder får strømmen sin stengt.

– Vi ser en enorm effekt av Betal nå-løsningen vår, gjennom at kundene kan gjøre opp raskere og mer effektivt for ubetalt nettleie før anlegget stenges. Det er den fantastiske kombinasjonen av Norges enkleste betalingsløsning, gode prosesser og ikke minst god kundedialog som gjør at både nettselskapet og kundene deres får stort utbytte av Kredinor Puls, avslutter Knut E. Toftner i Kredinor. 

Flere selskap tar i bruk Kredinor Puls

– Så mange som 60% av mine kunder har denne løsningen og flere følger nå etter, sier Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for energi i Kredinor. Løsningen ivaretar store nettselskap like godt som de mindre selskapene. Det er kom­binasjonen av at sluttkunden må betale og at vi har tilrettelagt for at det skal være en enkel løsning som gjør at kundeopplevelsen blir god.

– Det er utarbeidet gode rutinebeskrivelser mellom opp­dragsgiver og Kredinor. Dette gjør sitt til at oppdragsgiver har god tillit til produktet og tjenesten som utføres av dyktige saksbehandlere i Kredinor. Vi strekker oss langt slik at sluttkunden blir godt ivaretatt og at oppdragsgiver får gode resultater, avslutter Heidi Hagen Stensrud i Kredinor.

Eksempler på selskap som har tatt i bruk stengeløsningen finnes i denne artikkelen.

 

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.

    Ta gjerne kontakt!

    Du hører fra oss i løpet av kort tid.

    Mobil  

    Epost   blikunde@kredinor.no