Medlemsmøte i Kredinor 23. mars 2022

I Medlemsmøte fikk oppdragsgivere og eiere grundig informasjon om bakgrunnen og videre planer for omorganisering av Kredinor til et aksjeselskap, og planene for sammenslåing med Sparebank1-eide Modhi. Det nye vil være at Kredinor gjennom ny selskapsform blir mer fleksibel med tanke på kapitaltilgang og konsolidering. Det vil gjøre Kredinor mer robust og trygge selskapet for fremtiden.

Presentasjonen som ble gjennomgått ligger her.

Opptak fra sendingen finnes her.

Innhold i presentasjon

Styreleder Sverre Gjessing fra Kredinor orienterte om bakgrunn og målsetting for arbeidet som er i gang. Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen orienterte om intensjonene bak sammenslåingen av Kredinor og Modhi. Videre gikk styremedlem Sverre Olav Helsem igjennom organisering og etablering av Kredinorstiftelsen. Prosjektleder med ansvar for strategiske prosjekter Charlotte Surén fra Kredinor var også med, og gikk igjennom prosjektoppsettet for omorganisering og tidslinjen som også inkluderer en eventuell sammenslåing med Modhi.

Veien videre

Omorganisering av Kredinor forutsetter at Finansdepartementet gir skattelempe for overføring av virksomheten til Kredinor AS, slik det er søkt om, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til å etablere det nye konsernet. Tilsvarende forutsetter sammenslåing med Modhi godkjennelse fra konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Inntil dette er på plass, vil det ikke bli noen endringer i virksomheten for oppdragsgivere, kunder eller ansatte i de to selskapene.

Møtedeltakere før sending i studio: Fra venstre: Sverre Gjessing, styreleder i Kredinor, Charlotte Surén, prosjektleder i Kredinor, Sverre Olav Helsem, Styremedlem i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor, Helt til høyre ser vi Stig Berge og Tore Mydske, begge er partnere i Advokatfirmaet Thommessen.

Har du noen spørsmål?