Neonomics og Kredinor med løsninger som gjør det enklere for inkassokundene

– Hos oss er kundene og deres behov vår viktigste prioritering, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor. – Vi vil hjelpe de som har økonomiske utfordringer med å få oversikt og kontroll med sin økonomi, og bidra til å forenkle betaling. Vi kan inkassohåndtverket, men det alene er ikke nok. Derfor trenger vi innovative partnere som Neonomics, som er kjent for å ha en av de sterkeste og mest robuste API-plattformene for banker i Norden. Sammen vil vi utvikle løsninger som leverer på kundebehov før kundene selv vet at de trenger det, sier Nysteen.

Vi vil hjelpe de som har økonomiske utfordringer med å få oversikt og kontroll med sin økonomi, og bidra til å forenkle betaling.

Det er spådd at kontobetalinger vil bli et av de foretrukne alternativene for betaling innen inkasso. Grunnen er blant annet forenkling og effektivisering gjennom færre betalingstrinn, og større sikkerhet gjennom BankID.

– Mer enn 600.000 kunder besøker Min side hvert år, og de fleste av disse er inne for å se opprinnelig faktura og planlegge betaling. Betalingsløsningen fra konto til konto som Neonomics har utviklet, vil av den grunn ha stor verdi for kundene, sier Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

Konto til konto-betaling forenkler og effektiviserer for kunden gjennom færre betalingstrinn, og større sikkerhet gjennom BankID.

– Vi er svært stolte over samarbeidet med Kredinor, og glade for at de er blant de første som vil ta i bruk løsningen for kontobetaling innenfor inkasso, sier administrerende direktør Christoffer Andvig, i Neonomics. Ved å skape mer effektive betalingsløsninger både med hensyn til kostnader og brukeropplevelse fjerner vi noe av den unødvendige friksjonen. Det åpner for en mer strømlinjeformet og effektiv kommunikasjon mellom Kredinor og deres kunder. Så snart løsningen er tatt i bruk har vi et ideelt grunnlag for å utvikle flere kundevennlige og trygge fintechløsninger til de som mottar faktura eller har inkassokrav til betaling, sier Christoffer Andvig.

Med løsningen fra Neonomics oppfyller Kredinor sin ambisjon om å være i forkant av kundebehov og tilby det nyeste og mest moderne innenfor digitale løsninger.

– Vi vil gjerne være pådrivere for den digitale utviklingen i hele bransjen. I tillegg til den åpne bankløsningen vil vi derfor jobbe tett med Neonomics. Ambisjonen er å utvikle nye brukervennlige løsninger som bidrar til å hjelpe folk i alle deler av betalingsløpet. Det innebærer blant annet løsninger som bidrar å redusere den økonomiske belastningen for dem, sier Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.