Nesten en milliard tapt – mye kunne vært reddet med kredittforsikring

Det er store kostnader involvert i en konkurs. Kredinor følger opp krav for norsk næringsliv, også overfor bedriftskunder. Problemene oppstår når oppdragsgivere har bedriftskunder som går konkurs. Blant oppdragene Kredinor mottok i 2019 var nesten en milliard kroner knyttet til konkurssaker.

Totalt mottok Kredinor 64 000 saker tilknyttet konkurs, på til sammen 994 millioner kroner. Hele 1960 oppdragsgivere fikk dermed ikke betalt for et eller flere krav fra sine bedriftskunder på grunn av konkurs. Med Kredittforsikring kunne mye vært reddet.

– Det er et paradoks for oss som driver med inkasso at det profesjonelle markedet er så lite opptatt av sikkerhet rundt betalinger, spesielt når vi vet at det er så mange konkurser årlig, sier Stine Augeberg som leder avdelingen for små og mellomstore bedrifter i Kredinor. – Alle bedrifter som driver med handel bør etter min mening ha Kredittforsikring, understreker hun.

Norske bedrifter er for snille

Mange små- og mellomstore bedrifter gir lang kredittid ved at de lar være å følge opp før det har gått en tid etter forfall på faktura. Mange viser også stor fleksibilitet overfor bedriftskundene sine og gir gjerne betalingsutsettelser. Slik snillhet kan koste bedriften dyrt.

-For ikke lenge siden fikk vi et oppdrag som involverte en bedriftskunde som ikke betalte til vår oppdragsgiver. Det viste seg at denne kunden hadde gått konkurs. Da vi spurte vår oppdragsgiver om hvorfor de ikke hadde fulgt opp etter betalingsfristen, sa de at de ikke ville være påtrengende og mase på kunden. De tenkte at pengene kommer sikkert. Det gjorde de ikke. Tap som en følge av konkurs hos denne kunden holdt på å velte hele firmaet, sier Stine Augeberg.

God likviditet er viktig

Mange små- og mellomstore bedrifter er mer opptatt av å selge til kundene enn å følge opp og få pengene inn. For å ha god likviditet er det viktig å ha en forutsigbar og jevn betalingsstrøm slik at egne regninger også kan betales. Hvis bedriften ikke får kapital, kan de få betalingsproblemer selv.

-Mitt råd er å gi korte betalingsutsettelser kun hvis bedriften har likviditet til det. Og sende ubetalte krav til oss i Kredinor så raskt som mulig. Jo tidligere vi kan begynne å jobbe med saken desto større sannsynlighet for å få betalt, også hvis det viser seg at vi må rette krav til et konkursbo, hun videre.

Kredittforsikring kunne reddet 60-90% av fakturabeløpet

Ingen av de 1960 oppdragsgiverne med nær en milliard i utestående var forsikret mot tap. Kredinor inngikk i vinter en strategisk samarbeidsavtale med Euler Hermes om kredittforsikringen Simplicity. Kredittforsikringen dekker 60-90% av tapt beløp, såfremt det meldes innen 90 dager etter forfall på faktura. -Satt på spissen – store deler av tapet kunne vært reddet om våre oppdragsgivere hadde forsikring på sakene i 2019, avslutter Stine Augeberg.

Vil du vite mer om Kredittforsikring – ta kontakt med:

Espen Swartling
Mobil: +47 957 07 701
E-post: espen.swartling@eulerhermes.com

Jens Ivarsson
Mobil: +47 905 51 381
E-post: jens.ivarsson@eulerhermes.com