Ny konsernledelse i Kredinor

I mars kunngjorde Kredinor og Mohdi Finance planene om å slå seg sammen, og at det nye selskapet vil få navnet Kredinor. Allerede i slutten av april fikk vi grønt lys fra konkurransemyndighetene. Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år. Det nye selskapet vil bli et av Norges største inkassoselskap.

Kredinor AS vil ha følgende konsernledelse:

Klaus-Anders Nysteen, Administrerende Direktør
Rolf Eek-Johansen, Viseadministrerende Direktør med ansvar for Investeringer
Lisa S. Legallais-Hansen, Direktør for Operasjonell Drift
Abbe Fransson, Kommersiell Direktør
Børre Sig. Bratsberg, Juridisk Direktør
Anna Malin Gustavi, Direktør for Transformasjon og Bærekraft
Barbro Hagen, Direktør for Teknologi og Digitalisering
Jakob Bronebakk, Finansdirektør
Charlotte Surén, Direktør for Strategi og Kommunikasjon
Karianne Dovland, HR Direktør

Henter bransjeprofil

En av de viktigste oppgavene til den nye ledergruppen er å orientere organisasjonen mot kundene, og å skape gode kundeopplevelser. Til å lede dette arbeidet er bransjeprofilen Lisa S. Legallais-Hansen hentet inn.

– Jeg er svært tilfreds med å ha fått på plass en kompetent og fremtidsriktig ledergruppe. Sammen setter vi kurs for Kredinor inn i en ny tid, hvor kundens beste skal være premissgiver for absolutt alt vi gjør. Inkassobransjen har et stort ansvar for å ivareta mennesker med økonomiske problemer. For å lede arbeidet med å skape gode kundeopplevelser og effektiv drift er jeg glad for at, Lisa S. Legallais-Hansen nå kommer til Kredinor, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Lisa Stéphanie Legallais-Hansen er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics. Hun kommer fra en tilsvarende stilling hos en av våre konkurrenter, hvor hun har hatt en rekke ulike lederroller siden 2015. Hun har også bakgrunn fra PA Consulting og Storebrand. Nå skal hun lede Operasjonell drift som er det desidert største området i Kredinor, og som fra og med fusjonen med Modhi, blir et av Norges største inkassoselskap.

– Jeg er ydmyk over å få muligheten til å jobbe med så dyktige folk, og for at vi sammen skal levere bransjens beste kundeopplevelser. Kredinor sier høyt og tydelig at kunden er viktigst, og jeg gleder meg til å starte jobben med å forme fremtidens selskap. Vi skal bygge på den sterke inkassokompetansen som finnes i selskapet og strekke oss enda lenger i å følge opp enkeltmennesker med god kundebetjening, rådgiving rundt personlig økonomi, moderne teknologi og innovative løsninger, sier Lisa S. Legallais-Hansen

Konsernledelsen speiler selskapets nye strategi og målsettingen om å ta en mer samfunnsansvarlig posisjon i norsk næringsliv de neste årene bygget på bærekraft, god kundeoppfølging, innovativ teknologi og moderne digitale løsninger. Modhi har tung erfaring på porteføljekjøp, mens Kredinor er spesialisert innenfor tredjepartsinkasso.

Administrerende direktør, Rolf Eek-Johansen i Modhi fremhever at det beste fra begge selskap er godt ivaretatt i den nye konsernstrukturen. Han blir viseadministrerende direktør med ansvar for investeringer i Kredinor AS.

Kredinorstiftelsen

Kredinor AS eies av Kredinorstiftelsen og Sparebank1 Gruppen, som er likeverdige eiere. Begge eierne vil i fellesskap gå inn med midler i selskapet for å sikre planlagt vekst, i tråd med utviklingen i markedet og kundenes behov.
– Kredinorstiftelsen vil som deleier forvalte de verdiene som er skapt i Kredinor gjennom 117 år, og bidra til transformasjonen selskapet står overfor. Avkastningen kan fordeles til samfunnsnyttige formål, for eksempel opplæring i personlig økonomi blant unge. I tillegg vil deler av mottatt utbytte fra Kredinor AS, kunne betales som kundeutbytte, sier Klaus-Anders Nysteen.