Strategi

Ambisjoner for Kredinor fremover:

  • Ledende posisjoner innen utvalgte bransjer
  • Rådgiver og strategisk partner
  • Bransjeleder på sytemløsninger og integrasjoner
  • Høy løsningsgrad
  • God kvalitet i kundeleveransene
  • Bransjens mest fornøyde kunder
  • Markedets beste kurs, konferanser og fagsamlinger

Foto: iStock

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA