Firmainformasjon

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og følger opp nærmere 2 millioner saker for norsk næringsliv i år. Totalt utgjør dette rundt 23 milliarder kroner til innbetaling.

Kredinor logo på dør