På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt onsdag 27.10 fra kl 21:00 – torsdag kl. 01:00.

Firmainformasjon

Kredinor SA er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og følger opp nærmere 2 millioner saker for norsk næringsliv i år. Totalt utgjør dette rundt 23 milliarder kroner til innbetaling.

Kredinor logo på dør

Ingjerd Thurmer

Markedssjef