Firmainformasjon

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og følger opp nærmere 2,3 millioner saker for norsk næringsliv i år. Totalt utgjør dette rundt 23 milliarder kroner til innbetaling.

Dokumentasjon

Årsrapporter Kredinor SA

Ta gjerne kontakt!

Ingjerd Thurmer

Mobil  

Epost   marked@kredinor.no

Markedssjef