Kredinor gjennom tidene

Fra stiftelsen den 9. januar 1905 via nazistenes mislykkede forsøk på å ta kontroll i 1943 til dagens fremtidstilpassede selskap. Fellesnevneren gjennom alle disse årene er kundetilpasning - eller kundestyrt utvikling.

Fra 1905 - 2015

1905

Kreditorforeningen i Christiania stiftes 9. januar av Oslo Handelsstands Forening og Norges Grossistforbund.

Wilhelm Paulssen tiltrer som administrerende direktør.

1926

E. Wulff Pedersen tiltrer som administrerende direktør.

1929

Norges Kreditorforbund etableres som en samarbeidsorganisasjon mellom kreditorforeningene i Norge.

Trygve Rom tiltrer som administrerende direktør.

1943

Det nazistiske Norges Handelsforbund forsøker å ta kontroll over Kreditorforeningen men klarer det ikke.

1946

Kreditorforeningen oppretter egen inkassoavdeling og begynner med inkasso.

1958

Magnus Torgersen tiltrer som administrerende direktør.

1960

Frem til nå hadde Kreditorforeningen i hovedsak arbeidet med konkursboer og gjeldsforhandlinger. I de første 50 årene behandlet foreningen om lag 15 000 bo. Fra og med 1960 tok inkassovirksomheten over foreningens økonomiske utvikling.

1962

Kjell H. Arntsen tiltrer som administrerende direktør.

1969

Ragnar Haugland tiltrer som administrerende direktør.

1970

Kreditorforeningene i Norge etablerer kredittopplysningsbyrået Sentralregisteret for Kredittopplysninger AS. Selskapet ble drevet av Oslo foreningen frem til 1987. Aksjene ble da solgt til Dun & Bradstreet AS.

1978

Kredinor oppretter egen juridisk avdeling.

Baard Sig. Bratsberg tiltrer som administrerende direktør.

1979

Styret i Kreditorforeningen beslutter at foreningens inkassovirksomhet skal drives på ordinære forretningsmessige vilkår, og ikke som en non-profit organisasjon som tidligere.

1995

Fakturaservice opprettes som en avdeling for administrasjon av faktoring.

1998

Kreditorforeningen melder seg ut av Norges Kreditorforbund. Etter å ha vært medlem i 70 år beslutter Kreditorforeningen i Oslo å bli en landsdekkende organisasjon. Foreningen kjøper deretter den økonomiske virksomheten av de andre foreningene i Narvik, Bodø, Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Skien og Kristiansund. Fra før hadde foreningen overtatt virksom i Drammen og Tønsberg.

2002

Låneservice etableres som en egen avdeling for låneadministrasjon.

2003

Kreditorforeningen skifter navn til Kredinor på generalforsamlingen 28. april.

Parkeringsservice etableres.

2005

Kredinor feirer 100 års jubileum.

2007

Etter 30 år som administrerende direktør ønsker Baard Sig. Bratsberg å trekke seg. Rune Brandstadmoen tiltrer som ny administrerende direktør 1. september. Sikringsservice opprettes for oppsporing og innhenting av biler og kredittkort i forbindelse med mislighold av kreditt.

2008

Ny strategi iverksettes. Potensialet om å kunne utvide til flere nye tjenester igangsetter en endring i organisasjonsstruktur. Selskapet deles inn i tre forretningsområder med stab og støttefunksjoner.

2009

Kredinor etablerer eget finansieringsselskap - Kredinor Finans AS.

2011

Kredinor endrer selskapsform til samvirkeforetak.

2012

Kredinor kjøper opp Sopran AS, og får Kristiansand og Sandefjord inn på kartet med avdelingskontor.

Terje Wibe tiltrer som administrerende direktør.

2013

Tor Berntsen tiltrer som administrerende direktør.

2015

Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen Vest i Bergen og blir største inkassoselskap på Vestlandet. Selskapet drives videre som Kredinor, med Stavanger som nytt avdelingskontor.

 

 

           

 

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA