Mangfold og inkludering

I Kredinor vil du bli del av et trygt og produktivt miljø, som fremmer ditt velvære. Vi oppmuntrer medarbeidere til å ta med hele seg selv på jobb, da vi tror dette fører til vellykkede og bærekraftige forretningsresultater.  

Vi fremmer et arbeidsmiljø hvor alle føler at de har like muligheter, og vi tror at en mangfoldig arbeidsstyrke gir oss et bredere perspektiv og vil gjøre oss bedre rustet til å håndtere våre oppgaver og behov fra våre kunder og klienter. 

I våre ansettelsesprosesser, har vi som mål å ha minst én kandidat av hvert kjønn representert i de avsluttende intervjuene, forutsatt at kandidatene har de riktige kvalifikasjonene. I tillegg ønsker vi å sikre at en transparent, upartisk og pålitelig rekrutterings- og utvelgelsesprosess følges: en som resulterer i den beste kandidaten for den spesifikke stillingen, basert utelukkende på kvalifikasjoner, våre verdier og beste egnethet med teamet.