Se våre arbeidsområder

Hos oss finner du karrieremuligheter innen mange ulike fagfelt og kompetanser, der alle har et felles mål – å fremme en sunn økonomi og gode betalingsvaner i samfunnet. 

Operations

Operations er selve driftsapparatet i selskapet, og det er her alt av faktura- og inkassosaker håndteres. Våre medarbeidere jobber i roller som blant annet rådgivere, saksbehandlere og analytikere.  

Commercial

I Commercial er vi ansvarlige for salg- og anbudsprosesser, samt analyse og oppfølging av oppdragsgivere, bransjer og produkter.

Digital & Technology

I Digital & Technology jobber vi med å utvikle nye løsninger og forbedringer av eksisterende systemer. Divisjonen har også forretningsutviklere som jobber med nye produkter og tjenester.

Investment

Vi har ansvar for kjøpte porteføljer og fremtidige porteføljekjøp. Beslutninger om porteføljekjøp tas i betraktning av porteføljens verdigrunnlag.

Finance

Finance har ansvaret for selskapets økonomiske styring. Divisjonen bidrar til strategisk beslutninger ved å levere økonomiske data og prognoser.

Legal

Legal er et advokatfelleskap som bistår selskapet med juridiske utfordringer og rettslige prosesser.

Transformation & Sustainability

Her jobber vi med risk og etterlevelse, styrerapportering, bærekraft og utvikling av Kredinor sin strategi.

People

People er ansvarlig for å skape et arbeidsmiljø som fremmer medarbeideres utvikling og velvære. Vi jobber også med å opplæring og kompetanseutvikling.