Ærlige miljøtiltak

Vi i Kredinor tar bærekraft på høyeste alvor, da det kun er konkrete tiltak som nytter i kampen om å redusere klimautslippene og få et mer bærekraftig samfunn. For å ha et bærekraftig samfunn er det behov for økonomisk stabilitet.

Vi har en bærekraftig strategi, som skal være felles for alt vi gjør og alle som jobber for Kredinor. Alt vi planlegger og gjennomfører skal hensynta de valgene vi har gjort innen bærekraft, slik at vi gjør vår del av den nødvendige jobben for norsk næringsliv og norsk økonomi. På den ene siden skal vi få pengene inn til våre oppdragsgivere. Samtidig skal vi vise hensyn overfor deres kunder som har en utfordrende økonomi. Vi skal alltid strekke oss langt og vise oppriktig omtanke i vår betalingsoppfølging.

Det er kun konkrete tiltak som nytter i kampen om å redusere utslippene og få et mer bærekraftig samfunn. Derfor har Kredinor signert Grønnvaskingsplakaten.

Vi skal ha ærlige hensikter i alt vi gjør og har forpliktet oss til dette gjennom å signere på Grønnvaskingsplakaten. Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstiller seg som bedre enn den faktisk er. Satsinger innen bærekraft skal ha en en reell forankring innenfor klima, natur, dyr og mennesker. Grønnvaskingsplakaten er et initiativ iverksatt av miljøselskapene Looping, 3 Norske, 12YEARS, Skift og Zero, og innspill er også gitt fra WWF, Fremtiden i Våre Hender og Forbrukertilsynet. Med vår signatur på Grønnvaskingsplakaten skal Kredinor være konkrete og tydelige på våre tiltak innen bærekraft, og åpen om vår egen påvirkning i all markedsføring og kommunikasjon.

Satsinger innen bærekraft skal ha en en reell forankring innenfor klima, natur, dyr og mennesker - og vi skal årlig rapportere på resultater vi oppnår i arbeidet.