Bærekraftnettverk

Vi er medlem verdens største bærekraftnettverk – UN Global Compact 

Krednior er medlem av UN Global Compact Norge; verdens største bedriftsinitiativ innen bærekraft og business / næringsliv. Nettverket består av bedrifter over hele verden. De ønsker alle å være ledestjerner innen bærekraft og samfunnsansvar. Medlemskapet gir oss et godt systematisk rammeverk for det løpende arbeidet innenfor bærekraft. Prinsippene nettverket jobber etter omfatter menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Vi skal finne bærekraftige løsninger som er positive for planeten, mennesker og verdiskaping. Medlemskapet er en hjørnesten i arbeidet videre med bærekraft i Kredinor.

Som medlem i UN Global Compact forplikter vi oss til de ti prinsippene for et ansvarlig næringsliv samt tiltakene vi prioriterer innenfor FNs bærekraftsmål.

Kredinor forplikter seg til:

  1. Operere ansvarlig i tråd med de ti prinsippene til UN Global Compact
  2. Jobbe med å få bærekraft inn som en del av selskapets kultur og DNA
  3. Iverksette tiltak som støtter menneskene og samfunnet rundt oss
  4. Rapportere årlig til FN om resultater og vår pågående innsats
  5. Engasjere oss lokalt over hele Norge der vi har kontor