Slik jobber vi for et bærekraftig Kredinor

Vi vil at alt vi gjør skal gi konkrete fordeler for menneskene vi er i kontakt med hver dag. Det er også viktig at det bidrar til et mer sosialt rettferdig og miljømessig bærekraftig samfunn.

For oss skal bærekraft være en integrert del av kjernevirksomheten vår, og tett på tjenestene våre og menneskene som bruker dem. Da kan vi gjøre en forskjell som merkes, for de som trenger det, og i det større bildet.

Sustainability Report 2022

Kredinor Sustainability and strategy 2022-2024

Kredinor Sustainability Policy 2022

S for sosialt

I Kredinor styrer vi etter ESG-kriteriene (Environmental, Social and Governance), i likhet med mange andre store virksomheter. Det særegne med vår bærekraftstrategi er at vi legger mest ressurser i å bidra til sosial bærekraft. Det er der vi kan påvirke mest og oppnå best resultater.

 

Vår visjon for sosial bærekraft

Vi skal ikke legge ekstra stein til byrden. Vi skal lytte og løfte blikket. Vi skal bidra til å løse hele problemet, og ikke bare den enkelte inkassosaken. Vi skal motivere og bidra til at kundene kommer raskere i mål med saken sin. Vi skal hjelpe deg å få det til.

Her finner du mer info om utvalgte temaer innen miljø og forretningsetikk

Kredinors bærekraftstrategi: vår rolle og våre muligheter

Som Norges ledende innen inkasso og innfordring, og med ambisjon om å bli ledende også i Sverige og Finland, har vi et stort sosialt ansvar for å fremme sunn økonomi og gode betalingsvaner. Det er et ansvar vi har på vegne av mange – enten det er kundene som skylder penger, selskapene som gir oss oppdragene, våre medarbeidere eller myndighetene, offentligheten og storsamfunnet.

Vår ledende posisjon gir oss mulighet til å forvalte det ansvaret og den tilliten. Vi kan også gjennom vår størrelse påvirke samfunnet ellers. Vi kan justere og forbedre flere av tjenestene våre på forskjellige måter, med merkbare effekter for mange. Som bransjeleder kan vi påvirke rammer, samarbeid og partnerskap, i retning av et mer bærekraftig og sosialt rettferdig samfunn.

 

Bærekraftig kunnskap

En av mulighetene er å dele kunnskap om personlig økonomi. Vi vet hva som kan føre til at noen havner i økonomiske vanskeligheter, og hva det kan føre med seg av sosial urettferdighet. Kunnskap kan forebygge og motvirke. Her har vi flere læringskonsepter, og bidrar også i kunnskapsnettverk.

Lettere byrder for våre kunder

Målet vårt er å hjelpe kundene våre med å ha en sunn økonomi. Vi vil ta på oss en rolle som går utover den enkelte saken, og se helhetlig på de økonomiske vanskelighetene kundene eventuelt har. Kort fortalt: vi skal hjelpe til med å løse hele problemet og ikke bare den enkelte saken.

Hvis du er kunde hos oss, skal du bli møtt med helhetlig tankegang, respekt og gode råd. Det vi gjør skal ikke legge unødvendige ekstra byrder til den situasjonen du er i. Det betyr at vi skal forsøke å hjelpe deg med å unngå unødvendig høye ekstrakostnader knyttet til saken din. Det er enklere å betale tidlig hvis kravet er litt mindre.

Kredinor jobber også for at saksomkostningene skal stå i et rimelig størrelsesforhold til beløpet du skylder. I tillegg gjør vi vårt beste for å kommunisere klart og tydelig, slik at vi ikke skaper unødige bekymringer.

Målet vårt at du skal bli ferdig med saken din raskere og at saksomkostningene ikke blir høyere enn nødvendig.

 

En mer bærekraftig bransje

Kredinors mål er å bli den mest bærekraftige aktøren i bransjen. Vi ønsker å inspirere andre til å tenke nytt om sosial bærekraft, og vi vil utfordre rammevilkårene for inkasso og innfordring. Banker og forsikringsselskaper har for lengst innført forbud mot kick-back og provisjoner, og det er i alles interesse at også inkassobransjen ser på avtalestrukturene. Det vil føre til en mer bærekraftig lønnsomhet.

Les mer om det globale bærekraftsnettverket vi er en del av.

 

Bærekraftige oppdragsgivere

Kjernevirksomheten i Kredinor er å sørge for at oppdragsgiverne våre får tilbakebetalt det kundene skylder, samtidig som kundene deres er fornøyde, uten å få unødvendige ekstrakostnader. Det bidrar til langsiktige relasjoner for alle parter, og det reduserer risikoen for ødelagte kunderelasjoner og økonomisk tap. En annen fordel er at våre egne tiltak innen sosial bærekraft kan bidra til at innfordringen til våre oppdragsgivere blir mer sosialt rettferdig. De kan bli mer «bærekraftige gjennom Kredinor».

Bærekraft for leverandører og medarbeidere

I Kredinor ser vi på miljøbevissthet, ansvarlighet, åpenhet, effektivitet og god forretningsetikk som sentrale deler av en bærekraftig selskapsledelse, i tråd med ESG-kriteriene. Det forventer vi også av våre leverandører og partnere. Derfor skal alle som samarbeider med oss dokumentere hvordan de jobber med å bli mer bærekraftige.

Våre egne medarbeider skal også følge etiske retningslinjer, som gjør bærekraft til en integrert del av alle våre prosesser og tjenester. Samtidig tar vi mål av oss å være en bærekraftig og attraktiv arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet. Vi har aktivt forhold til like utviklingsmuligheter, mangfold, og likestilling i team og ledelse. I Kredinor har vi nulltoleranse for diskriminering.

Les mer om likeverd og likestilling.

 

Våre forpliktelser til FNs bærekraftsmål

I Kredinor har vi innlemmet tre av FNs bærekraftsmål i vår forretningsstrategi. Felles for dem er at de handler om sosial ansvarlighet, i flere former. Disse tre bærekraftsmålene er tettest på vår daglige virksomhet, og derfor kan vi mer effektivt gjøre de til en integrert del av vår virksomhet. Da blir resultatene bedre, for enkeltmennesker og samfunnet.