Digitalisering

Sparer miljøet gjennom digitale utsendelser

Kredinor har tatt viktige steg innenfor digitalisering og robotisering de senere årene, og utviklingen fortsetter. Vi har blant annet digitalisert mer enn 11,4 millioner papirfakturaer i 2021 og 2022, noe som gir en stor miljøgevinst gjennom redusert forbruk av papir tilsvarende over 1000 trær* årlig. I tillegg reduserer vi miljøbelastningen ved at andre innsatsfaktorer bortfaller som konvolutter, print, transport/forsendelse og menneskelige ressurser i alle ledd .

Videre har vi utviklet og modernisert alle våre digitale kanaler, til stor nytte for både våre oppdragsgivere og sluttkundene. Vi fortsetter utviklingen av digitaliserte produkter og distribusjonskanaler. Det vil redusere miljøbelastningen ytterligere i årene som kommer.

 

Vi har blant annet digitalisert mer enn 11,4 millioner papirfakturaer i 2021 og 2022, noe som gir en stor miljøgevinst gjennom redusert forbruk av papir tilsvarende over 1000 trær* årlig.

Gode kundeopplevelser

Effekten av digitaliseringen er at sluttkunden får raskere krav for oss og vi har gjort det enklere å betale gjennom heldigitale løsninger, noe som har ført til at flere betaler raskere.

Vi skal fortsette vårt arbeid med digitalisering og robotisering – for å sikre etterlevelse som gjør at vi når FNs bærekraftsmål i 2030. Sammen vil vi bidra til en bedre fremtid for oss alle.

Kredinor er opptatt av bærekraft - slett 5 e-poster om dagen og idra til et grønnere samfun

*Det er vanskelig å anslå med 100% sikkerhet hvor mange ark man får ut av ett tre på grunn av variasjon i størrelse og form.  Printgreener og Ribble opererer med henholdsvis 8.000 og 10.000 ark per tre. Estimatet benyttet på utregningen av over 1000 sparte trær har tatt utgangspunkt i at man får 10.000 ark per tre.