Personlig økonomi

Smartbetaler – lærer unge om privatøkonomi

Vår visjon er å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet, og vårt ønske er å  forebygge betalingsproblemer og inkasso gjennom å lære unge mer om personlig økonomi. Gjennom læringskonseptet Smartbetaler tilbyr vi kostnadsfrie undervisningstimer til elever i videregående skole. Hovedmålsettingen er å bidra til at unge blir bevisste når det kommer til forbruk, klarer å mestre sin egen økonomi og får en velfungerende økonomi som voksne.

Som inkassoselskap er det både naturlig og viktig at vi bruker vår kunnskap overfor de unge, blant annet fordi det er for lite undervisning i skolen om dette. Gruppen unge med betalingsproblemer og inkasso øker – og vi ser altfor ofte at de unge kunne unngått dette hvis de hadde lært litt om dette på skolen. Verken de unge selv eller samfunnet er tjent med at starten på voksenlivet preges av alvorlige økonomiske problemer.

Smartbetaler skal bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi, hvordan de unge kan bli smarte forbrukere og innarbeide gode betalingsvaner – for å få en balansert økonomi, og unngå inkasso.

Skolemeny.no – personlig økonomi fra 30 aktører

Kredinor er som eneste inkassoselskap engasjert gjennom nettverket Skolemeny.no i regi av Finans Norge. Skolemeny er et nettverk bestående av rundt 30 aktører som tilbyr gratis undervisning innenfor personlig økonomi til barne-  og ungdomsskoler i Norge. Nettverket ble etablert i 2015 ut fra et mandat gitt av Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Hensikten med skolemeny.no er å ha et felles nettsted hvor lærere kan finne et mangfold av tilbud innenfor personlig økonomi for barn, ungdom og unge voksne. Nettverket møtes et par ganger i året for å dele erfaringer fra sine respektive ståsted, og diskutere mulige kommunikasjonstiltak som kan øke oppmerksomheten rundt tilbudet til skolene. Smartbetaler fra Kredinor tilbys via skolemeny.no.

 

Skolemeny har tilbud om gratis undervisning innenfor personlig økonomi til barne-  og ungdomsskoler i Norge fra hele 30 aktører som er engasjert i nettverket.

Opplæring innen inkasso

Med erfaring helt tilbake til 1905 har Kredinor alltid tatt samfunnsansvar gjennom omfattende tilbud om inkassofaglig opplæring blant oppdragsgivere. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging, betaling og inkasso, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold for norsk næringsliv – noe som gir en mer velfungerende samfunnsøkonomi. Videre driver vi utstrakt rådgiving overfor kundene slik at de skal få oversikt og kontroll på sin økonomi – og bli gjeldfri fra inkasso. Det er en kilde til livsmestring og bra for samfunnet.