Likeverd/likestilling

Kredinor er en stor og velfungerende organisasjon som er opptatt av hensynsfull og rettferdig behandling av sine ansatte, samt god kommunikasjon, slik at alle er klar over sine egne rettigheter. Vi er opptatt av mangfold, og tror det bidrar til å gjøre oss mer attraktiv som arbeidsplass – og mer konkurransedyktig som selskap.  Kredinor har 434 ansatte per august 2021, hvorav ca. 53% er kvinner og ca. 47% er menn. I ledergruppen er kvinneandelen på 33% og i styret 44%. Lønnen er lik for likeverdige stillinger.

Kredinor jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Kredinor jobber mot diskriminering, gjennom åpenhet og dialog, samt ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Likestillingsplattformen – Equality Check

Vi har tatt eierskap for vår profil på likestillingsplattformen Equality Check. Dette er en unik plattform for å markedsføre arbeidsplassen og få innsikt i hva ansatte mener om oss. Equality Check måler hele spekteret innenfor mangfold. Denne plattformen gir oss en unik mulighet for employer branding og rekruttering. Kredinor scorer 4 av 5 stjerner basert på over 90 anmeldelser fra våre ansatte. De ansatte får bekreftet at vi som selskap tar likestilling og mangfold på alvor.

Balanse og mangfold

Kredinor er en stor og velfungerende organisasjon som er opptatt av hensynsfull og rettferdig behandling av sine ansatte, samt god kommunikasjon, slik at alle er klar over sine egne rettigheter. De skal ha tydelige rammer gjennom et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø hvor det er mulig å kombinere karriere, familieliv og fritid. Samtlige ansatte skal opptre og behandles likeverdig uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnedsettelse.

Rekruttering på like premisser

Kredinor benytter et verktøy for «blind screening» innenfor rekruttering. Det innebærer at kandidater vurderes «anonymt» som et første skritt i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Det bidrar til at kandidater vurderes ut fra like grunnlag og ikke diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller annet.