Miljøfyrtårn

Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn ved samtlige kontor, som omfatter hovedkontoret i Oslo og avdelingene i Kristiansund, Bergen og Kristiansand. Som miljøfyrtårn skal vi sørge for å bidra til miljøforbedringer innen energibruk, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og avfallshåndtering. Kredinor leverer årlig miljørapporter.

Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning for miljøsertifisering. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003, og bistår virksomheter slik at de lykkes med grønn omstilling. De bidrar også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Kredinor har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2014, med sertifisering i Oslo og Kristiansand. Kontorene i Kristiansund og Bergen ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2022. Kontoret på Hamar er ikke sertifisert. Vi tar ansvar for det ytre miljø, all virksomhet i Kredinor er i leide lokaler og IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer det på en bærekraftig måte.

Kredinor holder til i sentralt beliggende lokaler, med kort avstand til kollektivtrafikk som ansatte benytter til og fra jobb.

Hovedkontoret i Oslo

Kontorlokalene i Oslo, hvor brorparten av de ansatte jobber, er energi- og miljøvennlige. I Oslo er belysningen i kontorlokalene energibesparende og det er tilrettelagt for EL-bil ladning. Foruten dette har vi etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor har nyoppussede kontorer som leies av Sparebank 1 Eiendom. De ansatte har tilgang til garderober med dusj, og en moderne kantine. Det er en egen sykkelstasjon i vårt garasjeanlegg. God kildesortering har høy prioritet, og alle etasjer er utstyrt med flere miljøstasjoner for effektiv håndtering av avfall.

Kontorlokalene i Oslo er nylig pusset opp, med et godt arbeidsmiljø som prioritet. Her er det god tilgang på kildesortering, og oppvaskmaskin som reduserer bruken av engangskopper.

Innenfor rengjøring benytter vi det anerkjente selskapet TOMA, som er ledende innenfor Facility-management i Norge. Hos TOMA er bærekraft en sentral del av deres daglige drift og strategiske arbeid. De har klare retningslinjer og metoder for å minimere bruk av kjemikalier, de benytter tørre metoder og riktig utstyr for å minimere kjemikalie- og vannbruken i renholdsleveransen. TOMA er også tildelt Svanemerket, og har blant annet som målsetning om å redusere sitt kjemikaliebruk med 10% årlig fra 2021 til 2023.