Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Styret og ledelsen

Kredinor AS ledes av administrerende direktør. Hvert forretningsområde er representert i ledergruppen EMT, Executive Management Team.

Styret i Kredinor AS består av nøkkelpersoner fra norsk næringsliv samt ansattvalgte styremedlemmer.