Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.
Vi ser for tiden en økt mengde svindel-SMS. Har du fått en SMS som oppfordrer deg til å logge inn, sjekk at lenken viser til kredinor.no. Finner du ingen saker her på Min side, kan SMSen du har mottatt være falsk.

Ledelsen i Kredinor

Kredinor AS ledes av administrerende direktør. Hvert forretningsområde er representert i ledergruppen EMT, Executive Management Team.

Det er styret som ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin ledergruppe i Kredinor.

Rolf Eek-Johansen

Interim CEO

Lisa S. Legallais-Hansen

Direktør operasjonell drift

Chief Operations Officer

 

Deputy CEO

 

Følg Lisa på LinkedIn