Pressekontakter

Kredinor tar gjerne i mot henvendelser knyttet til vårt virksomhetsområde som dreier seg om betalingsoppfølging og inkasso. Vi er engasjerte på egne vegne som Norges største inkassoselskap målt i antall saker. I tillegg er vi aktive i bransjefora som Virke inkasso og arbeidet med ny inkassolov.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt vår virksomhet.

Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør, CEO

Kredinor
E-post: klaus-anders.nysteen@kredinor.no

Foto: Nicolas Tourrenc / Kredinor

Charlotte Surén

Direktør strategi og kommunikasjon

Chief Strategy and Communication Officer