På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt onsdag 27.10 fra kl 21:00 – torsdag kl. 01:00.

Pressekontakter

Kredinor SA tar gjerne i mot henvendelser knyttet til vårt virksomhetsområde som dreier seg om betalingsoppfølging og inkasso. Vi er engasjerte på egne vegne som Norges største inkassoselskap målt i antall saker. I tillegg er vi aktive i bransjefora som Virke inkasso og arbeidet med ny inkassolov.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt vår virksomhet.

Tor Berntsen, administrerende direktør

Kredinor SA

E-post: tor.berntsen@kredinor.no

Foto: Jo Michael / Kredinor SA

 

Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør

Kredinor SA

E-post: audun.danielsen@kredinor.no

Foto: Jo Michael / Kredinor SA

 

Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef

Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, Kredinor SA

Marketing and Communications Manager

E-post: ingjerd.thurmer@kredinor.no

Foto: Jo Michael / Kredinor SA