Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i 5 avdelinger og tar ansvar for ytre miljø. Det er pågående arbeid å få sertifisert øvrige avdelingskontorer. All virksomhet i Kredinor er i leide lokaler og IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer. Kontorlokalene i Oslo, hvor brorparten av de ansatte jobber, er energi- og miljøvennlige. I Oslo er belysningen i kontorlokalene er energibesparende og det er tilrettelagt for EL-bil ladning. Det er også et lite «sykkelverksted» og muligheter for å leie EL-sykkel. Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad og Kristiansand.

Kredinor har vært stolt Miljøfyrtårn siden 2015. Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning for miljøsertifisering. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003, og bistår virksomheter slik at de lykkes med grønn omstilling. De bidrar også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Som miljøfyrtårn skal vi sørge for å bidra til miljøforbedringer innen energibruk, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og avfallshåndtering. Her vil også matsvinn og plast være inkludert. Kredinor leverer årlig miljørapporter.

Kredinor har all virksomhet i leide lokaler. IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer dette. Kontorlokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige, det er etablert styringsverktøy for energiforbruk, tilrettelagt for å minimiere bruken av papir og all søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad og Kristiansand. De øvrige avdelingskontorer sertifiseres i løpet av kort tid.

 

Kredinor har sentralt beliggende lokaler, med kort vei til knutepunkter for ansatte som reiser med kollektivtransport.

Hovedkontoret i Oslo

Vårt hovedkontor ligger sentralt plassert i Rådhusgata i Oslo. Lokalene leier vi av Anthon B Nilsen Eiendom. De ansatte har tilgang til garderober med dusj, treningsrom og en moderne kantine med uteplass i solen. Det er en egen sykkelstasjon i vårt garasjeanlegg, og tilbud om å leie el-sykkel i arbeidstiden. God kildesortering har høy prioritet, og alle etasjer er utstyrt med flere miljøstasjoner for effektiv håndtering av avfall.

Innenfor rengjøring benytter vi det anerkjente selskapet TOMA, som er ledende innenfor Facility-management i Norge. Hos TOMA er bærekraft en sentral del av deres daglige drift og strategiske arbeid. De har klare retningslinjer og metoder for å minimere bruk av kjemikalier, de benytter tørre metoder og riktig utstyr for å minimere kjemikalie- og vannbruken i renholdsleveransen. TOMA er også tildelt Svanemerket, og har blant annet som målsetning om å redusere sitt kjemikaliebruk med 10% årlig fra 2021 til 2023.

I 2020 besluttet vi å fornye leiekontrakten med Anthon B Nilsen Eiendom. I den forbindelse ble det besluttet å pusse opp lokalene. Bærekraft har hatt fokus i alle ledd, både hva gjelder et godt arbeidsmiljø for de ansatte, enkel tilgang på kildesortering, gjenbruk av gamle møbler samt oppvaskmaskin i hver etasje som reduserer eventuell bruk av engangskopper.

Under renoveringen av lokalene i 2021 har bærekraft hatt fokus i alle ledd, noe som har gitt oss moderne og trivelige lokaler, med en ekstra mening.

Edda Flatlandsmo

Bærekraftansvarlig i Kredinor 

 

Edda Flatlandsmo, er ansvarlig for arbeidet med bærekraft i Kredinor. Hun jobber med alt fra de små grepene i hverdagen, til de mer omfattende tiltakene og større strukturelle satsingene, knyttet til en bærekraftig utvikling i Kredinor.