Vår historie

Vi har en lang historie som strekker seg fra stiftelsen den 9. januar 1905 med misjonen om å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet, til dagens selskap hvor våre eiere også er våre oppdragsgivere og kunder gjennom samvirke som organisasjonsform. Fellesnevneren gjennom alle disse årene har vært kundebehov – og kundestyrt utvikling. Misjonen er nå blitt vår visjon: Vi skaper sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Fra misjon til visjon

Fellesnevner gjennom alle disse årene er kundebehov og kundestyrt utvikling. Misjonen er nå blitt vår visjon: Vi skaper sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Historien vår på litt over ett minutt

Kredinor fra 1905 til 2022

1905
Kreditorforeningen i Christiania stiftes 9. januar av Oslo Handelsstands Forening og Norges Grossistforbund. Wilhelm Paulssen tiltrer som administrerende direktør.

1926
E. Wulff Pedersen tiltrer som administrerende direktør.

1929
Norges Kreditorforbund etableres for å ivareta et samarbeid mellom Kreditorforeningene i Norge. Trygve Rom tiltrer som administrerende direktør.

1943
Det nazistiske Norges Handelsforbund forsøker å ta kontroll over Kreditorforeningen men klarer det ikke.

1946
Kreditorforeningen oppretter egen avdeling for inkasso.

1958
Magnus Torgersen tiltrer som administrerende direktør.

1960
Frem til nå hadde Kreditorforeningen i hovedsak arbeidet med konkursboer og gjeldsforhandlinger. I de første 50 årene behandlet foreningen om lag 15 000 bo. Fra og med 1960 tok inkassovirksomheten over foreningens økonomiske utvikling.

1962
Kjenn H. Arntsen tiltrer som administrerende direktør.

1969
Ragnar Haugland tiltrer som administrerende direktør.

1970
Kreditorforeningene i Norge etablerer Sentralregisteret for Kredittopplysninger AS, et byrå som skal drive med kredittopplysning. Selskapet ble drevet av Oslo foreningen frem til 1987. Aksjene ble da solgt til Dun & Bradstreet AS.

1978
Kreditorforeningen oppretter egen juridisk avdeling.

Baard Sig. Bratsberg tiltrer som administrerende direktør.

1979
Styret i Kreditorforeningen beslutter at foreningens virksomhet innenfor inkasso skal drives på ordinære vilkår, ikke som en non-profit organisasjon som tidligere.

1995
Fakturaservice opprettes som en avdeling for administrasjon av faktoring.

1998
Kreditorforeningen melder seg ut av Norges Kreditorforbund. Etter å ha vært medlem i 70 år beslutter Kreditorforeningen i Oslo å bli en landsdekkende organisasjon. Foreningen kjøper deretter den økonomiske virksomheten av de andre foreningene i Narvik, Bodø, Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Skien og Kristiansund. Fra før hadde foreningen overtatt virksom i Drammen og Tønsberg.

2002
Låneservice etableres som en egen avdeling for låneadministrasjon.

2003
Kreditorforeningen skifter navn til Kredinor på generalforsamlingen 28. april. Selskapet Parkeringsservice etableres.

2005
Kredinor feirer 100 års jubileum.

2007
Kredinor etablerer selskapet Sikringsservice for oppsporing og innhenting av biler og kredittkort i forbindelse med mislighold av kreditt.

Rune Brandstadmoen tiltrer som administrerende direktør.

2008
Ny strategi iverksettes. Selskapet deles inn i tre forretningsområder med egen enhet innenfor stab og støtte.

2009
Kredinor etablerer Kredinor Finans AS, et eget finansieringsselskap.

2011
Kredinor endrer organisasjonsform til samvirke, noe som innebærer at kundene blir eiere og medlemmer.

2012
Kredinor kjøper opp  Sopran AS, og får Kristiansand og Sandefjord inn på kartet med avdelingskontor.

Terje Wibe tiltrer som administrerende direktør.

2013
Tor Berntsen tiltrer som administrerende direktør.

2015
Kredinor feirer 110 år. Ved årsskiftet fusjonerer Kredinor med Kreditorforeningen Vest i Bergen og blir største inkassoselskap på Vestlandet. Selskapet drives videre som Kredinor, med Stavanger som nytt avdelingskontor.

2016
Kredinor kjøper CINN, Christiania Innfordring AS i Kristiansand som primært mottar saker fra små og mellomstore bedrifter. CINN drives videre under eget merkenavn.

Et eget moderniseringsprosjekt igangsettes og de første leveransene innenfor nye betalingsløsninger og robotisering er allerede klare innen årsskiftet.

2017
Kredinor beslutter å etablere virksomhet utenfor Norge. I Sverige, nærmere bestemt Stockholm, etableres Kredinor som nytt selskap som skal bygges fra grunnen av. I Danmark kjøper Kredinor Danmarks eldste inkassoselskap Købmandsstandens Inkassoservice As (KIS), med historie helt tilbake til 1870, med navnet Kredinor KIS. Kredinor vil være i gang i slutten av 2017 i begge land med mål om å bli en ledende leverandør innenfor fakturaservice og inkasso i Norden.

2018
Kredinor kjøper Kredit-Inkasso AB fra Handelbanken Finans AB og markerer samtidig offisiell åpning for Kredinor i Sverige. Som en del av kjøpet inngår en avtale om et langsiktig inkassosamarbeid mellom Kredinor og Handelsbanken. Kredit-Inkasso endrer navn til Kredinor. I mai 2018 signerer Kredinor en avtale som hovedsponsor for en av verdens beste skøyteløpere Sverre Lunde Pedersen, med varighet til og med OL i Beijing 2022.

2020
Etter at koronapandemien bryter ut og myndighetene beslutter å stenge ned Norge fra 12. mars 2020, flytter rundt 90 prosent av de ansatte fra felles kontorlokaler i Oslo og avdelingsbyene til hjemmekontor. I juni beslutter myndighetene en prisreduksjon på gebyrer og inkassosalærer, med virkning fra 1. oktober, noe som gjør at Kredinor må skaffe nye inntekter samtidig som kostnadsnivået må holdes nede. Kredinor har full bemanning på hjemmekontor under hele koronapandemien.

2021
Kredinor beslutter å frigjøre ressurser til en sterkere satsing i det norske markedet, og selger den danske inkassovirksomheten i datterselskapet Kredinor A/S i Danmark samt avvikler virksomheten i datterselskapet Kredinor AB i Sverige.

2022
Klaus-Anders Nysteen tiltrer som administrerende direktør.