Ledelsen

Kredinor er et inkassoselskap som drives etter samvirkemodellen med 1980 eiere og medlemmer fra norsk næringsliv og offentlig sektor. Hvert medlem har en stemme hver, som gir dem like rettigheter under avstemming i saker som er til beslutning på årsmøtet i april hvert år. Årsmøtet Kredinor SA beslutter styresammensetning og viktige strategiske føringer for driften. Styret ansetter administrerende direktør, som igjen setter sammen sin toppledergruppe i Kredinor SA.

Toppledergruppen

 • Tor Berntsen

  Administrerende direktør Kredinor

  Mobil   90534636

  Epost   tor.berntsen@kredinor.no

  Tor Berntsen er administrerende direktør i Kredinor
 • Signe Bjarttun Jørgensen

  Direktør Økonomi, Finans og HR

  Mobil   92821351

  Epost   signe.jorgensen@kredinor.no

 • Audun Rønningen Danielsen

  Direktør Kommersiell avdeling

  Mobil   45028792

  Epost   audun.danielsen@kredinor.no

 • Barbro Hagen

  Direktør IT, Strategi og Utvikling

  Mobil   41559602

  Epost   barbro.hagen@kredinor.no

 • Børre Sig. Bratsberg

  Direktør Advokatfelleskapet Bratsberg/Juridisk avdeling i Kredinor

  Mobil   93098490

  Epost   Borre.Bratsberg@kredinor.no

 • Ole Marius Thorstensen

  Direktør Fellesdrift

  Mobil   92221400

  Epost   omt@kredinor.no

  Portrett av Ole Marius Thorsteinsen it-direktør kredinor