Samvirke og samfunnsansvar

Kredinor er et samvirke hvor du som oppdragsgiver og medlem er medeier. Du har like muligheter til medbestemmelse og ta samfunnsansvar som resten av våre 1980 (2018) medlemmer. Gjensidig eierform er samvirkets styrke. Overskuddet fra virksomheten brukes til medlemsfordeler og utvikling av nye produkter og tjenester som gir merverdi.

Hva er et samvirke?

  • Et selskap som eies av medlemmer som betaler medlemskontingent på kr 2 000,-
  • Likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt
  • Medlemmer er eiere, oftest også kunder og oppdragsgivere innenfor den kommersielle delen
  • Ledelsen i et samvirke: Styre valgt av andelseierne av og blant sine medlemmer
  • Øverste organ: Årsmøte, Kredinor har Årsmøte hvert år i april
  • Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak

Tettere på gjennom samvirkeformen

De fleste medlemmer og eiere i samvirkeselskapet driver kommersiell virksomhet. Kredinor bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø blant våre 11 kontorer. Våre oppdragsgivere kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Samtidig har de en garanti for at Kredinor ivaretar den gode dialogen med kundene deres frem til pengene er på konto.

Samfunnsansvar gjennom kurs og opplæring

Med erfaring helt tilbake til 1905 er det naturlig å ta samfunnsansvar gjennom våre tilbud om inkassofaglig opplæring. Ved å øke kompetansen innenfor temaområder som kreditt, betalingsoppfølging og inkasso hos våre oppdragsgivere, legger vi et godt grunnlag for sunne økonomiske forhold i næringslivet. Den økte kompetansen vil i det større bildet bidra til at vi får en mer velfungerende samfunnsøkonomi. Mer om våre kurs og seminarer her.

Smartbetaler – vi lærer unge om privatøkonomi

Vi tar samfunnsansvar overfor unge gjennom læringskonseptet Smartbetaler, som tilbys lærere og elever i videregående skole. Smartbetaler skal bidra til økt bevissthet rundt egen økonomi og forbruk blant unge. Vi ønsker også å understreke viktigheten av gode betalingsvaner for å få en sunn privatøkonomi, gjennom å fortelle hva som kan skje hvis saken går til inkasso. Vi har laget nettsiden smartebetaler.no og undervisningsopplegget “læringstimen” som vi reiser ut til videregående skoler med. Les mer på smartbetaler.no.

Miljøfyrtårn og samfunnsansvar for ytre miljøMiljøfyrtårn og samfunnsansvar for ytre miljø

All virksomhet er i leide lokaler. IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til et selskap som destruerer. Kontorlokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige. Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Hamar, Sandefjord og Kristiansand. Øvrige avdelingskontorer sertifiseres i løpet av kort tid.

Mennesker og miljø i et samvirke

Kredinor har om lag 530 årsverk, med en stor andel i Oslo og om lag 130 fordelt på avdelingskontorene. Selskapet har 57 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 30 prosent og i styret 56 prosent. Kredinor jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) undersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Tettere på også internasjonalt

Kredinor er tett på marked og kunder gjennom kontorer i 10 byer over hele Norge. Vi samarbeider med solid nettverk internasjonalt, bestående av 21 samarbeidspartnere i European Collectors Association, ECA. Gjennom etablering i Sverige (2018) og Danmark (2017) vil vi  være tettere på i Norden – og dermed mer konkurransedyktig overfor alle våre eksisterende og fremtidige kunder som har internasjonal virksomhet.