Samvirket Kredinor

Kredinor er organisert som et samvirke hvor du som oppdragsgiver også blir medeier gjennom medlemskap som gir medbestemmelse. Du har like muligheter til å stemme ved Årsmøte i Kredinor som de andre medlemmene og eierne. Eierne har felles interesser i at Kredinor er en profesjonell leverandør av betalingsoppfølging og inkasso til dem.

Medlemskap og medbestemmelse

Gjensidig eierform er samvirkets styrke. Overskuddet fra virksomheten brukes til medlemsfordeler samt utvikling av nye produkter og tjenester som gir merverdi. En av disse medlemsfordelene er trygghet for at du kan overlate alt innenfor betalingsoppfølging og inkasso til oss som profesjonell tredjepart. Det frigjør tid til å jobbe med den delen av egen virksomhet som handler om nyskaping, videreutvikling og vekst. Samtidig vil du ha trygghet for at vi får pengene inn fra kundene.

Tettere på gjennom samvirkeformen

De fleste medlemmer og eiere i Kredinor driver kommersiell virksomhet. Kredinor bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø blant våre 9 kontorer. Utenfor Norge samarbeider vi med et solid nettverk internasjonalt, bestående av 21 samarbeidspartnere i European Collectors Association, ECA.

Våre oppdragsgivere kan trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Samtidig har de en garanti for at Kredinor er tilgjengelig i alle kanaler, og ivaretar den gode dialogen med kundene deres frem til pengene er på konto.

Hva er et samvirke – Kredinor?

 • Øverste organ: Årsmøte, Kredinor har Årsmøte hvert år i april
 • Årsmøte velger styret, som utnevner administrerende direktør
 • Administrerende direktør setter sammen sin ledergruppe
 • Juridisk: Lov av 2008 som regulerer samvirkeforetak
 • Kredinor som samvirke eies av medlemmene som også er kunder og oppdragsgivere
 • Medlemmene har felles interesser i at Kredinor bidrar til å få betaling fra kundene deres
 • Det er likeverdig eierskap – alle medlemmer har en stemme som teller likt ved Årsmøte
 • Medlemmene betaler medlemskontingent på kr 2 000,- pr. år
 • Medlemsfordeler kan benyttes for de som har betalt, se under

Medlemsfordeler Kredinor

Dette er fordeler for våre medlemmer og eiere
Likeverdig eierskap - alle har en stemme på Årsmøte Kredinor
Gunstig provisjonsbelastning på saker som løses av Kredinor
Medlemmene kan påvirke utviklingen i selskapet
Utbytte som etterbetaling ut fra omsetning, se nedenfor.
Kostnadsfrie kurs, seminarer og e-læring
Fri bruk av Kredinor Online
Juridisk bistand via nettadvokaten
Nyhetsbrev og kundemagasinet KredinorNytt

Hvordan få utbytte fra Kredinor?

Utbytte gis som etterbetaling når dette besluttes, basert på resultatet for Kredinor foregående år. Hver eier er medlem og har lik eierandel i Kredinor. Størrelsen på utbytte beregnes etter selskapets netto omsetning i Kredinor i løpet av året. Kriterier:

 • Medlemskontingenten på kr 2000,-, må være betalt.
 • Medlemmene må ha benyttet løsninger fra Kredinor som gir omsetning for året.
 • Medlemskapet skal ikke være sagt opp på utbetalingstidspunktet.
 • Medlemmene må ha hatt en omsetning i Kredinor som er stor nok til å gi kr 350,-, eller mer i utbytte.
 • De årene styret har besluttet utbytte har netto omsetning vært på kr 15.200,- eller mer gitt utbytte.

Bærekraft

Innenfor bærekraft har vi ulike fokusområder som er samlet på en egen side. Vi har valgt å engasjere oss i arbeidet med å forebygge betalingsproblemer overfor unge gjennom læringskonseptet Smartbetaler, på nettsiden smartbetaler.no. All virksomhet foregår i leide lokaler og IT-utstyr destrueres av selskap som er spesialisert på det. Kontoret i Oslo er energi- og miljøvennlige, og vi er sertifisert miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og Kristiansand.

Smartbetaler skal bidra til å forebygge betalingsproblemer og inkasso, gjennom økt bevissthet rundt egen økonomi og forbruk blant unge.

Mennesker og miljø i et samvirke

Kredinor som samvirke bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø der hvor vi har våre 9 kontorer. Internasjonalt jobber vi med 21 samarbeidspartnere i European Collectors Association (ECA). Kredinor har rundt 459 ansatte, med en stor andel i Oslo og om lag 130 fordelt på avdelingskontorene. Selskapet har 57 prosent kvinneandel blant de ansatte. I ledergruppen er kvinneandelen på 30 prosent og i styret 56 prosent. Kredinor jobber mot diskriminering. Tiltakene er blant annet åpne rekrutteringsprosesser, Humankapital Indeks (HKI) undersøkelser, medarbeidersamtaler og ikke-diskriminerende lønns- og arbeidsvilkår.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor betalingsoppfølging og inkasso?

Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.
 • Personvern i Kredinor
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.