På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt onsdag 27.10 fra kl 21:00 – torsdag kl. 01:00.

Styret og ledelsen

Kredinor SA er et samvirkeselskap og eies av våre medlemsbedrifter som representerer hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor.

Kredinor SA har 1559 medlemmer som også er eiere og kunder. Årsmøte er øverste myndighet i Kredinor SA med møte i slutten av april hvert år. Der bestemmes blant annet styrets sammensetning. Hvert medlem har en stemme hver, som gir dem like rettigheter under avstemming i saker som er til beslutning på årsmøtet.