Styret i Kredinor AS

Kredinor AS er et inkassoselskap som leverer løsninger innenfor betalingsoppfølging og inkasso til hele bredden av norsk næringsliv.

Styret i Kredinor består av nøkkelpersoner som er representanter fra norsk næringsliv samt ansattvalgte styremedlemmer.

Sverre Gjessing

Styreleder i Kredinor

Chairman of the board Kredinor

Sverre Jessing

Annicken Hjelle

Nestleder i Kredinor

Deputy Head of Kredinor

Anniken Hjelle

Sverre Olav Helsem

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Rune Strande

Styremedlem i Kredinor

Board Member og Kredinor

Rune Strande

Bente Foshaug

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Elisabeth A. E. Selvik

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

Elisabeth A. E. Selvik

Bo Sven Sune Bakke

Varamedlem i Kredinor

Deputy Member of Kredinor

Bo Sven Sune Bakke

Alexander Skofteby

Styremedlem i Kredinor

Board Member of Kredinor

 

Linn Hagesæther

Styremedlem i Kredinor

Board member of Kredinor