Styret i Kredinor

Kredinor er eid av næringslivet, nærmere bestemt våre medlemsbedrifter. Selskapets styre består av nøkkelpersoner fra våre medlemsbedrifter og ansattvalgte styremedlemmer. Sverre Gjessing er styreleder i Kredinor. Styret rapporterer til årsmøtet som er høyeste organ i Kredinor SA.

Styret

 • Sverre Gjessing

  Styreleder i Kredinor

 • Anniken Hjelle

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Rune Strande

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Freddy Syversen

  Styremedlem i Kredinor SA

 • Elisabeth A. E. Selvik

  Styremedlem i Kredinor

 • Anne Gretland

  Styremedlem i Kredinor

 • Bo Sven Sune Bakke

  Varamedlem, styret i Kredinor

 • Heidi Hagen Stensrud

  Styremedlem i Kredinor

 • Sverre Michalsen

  Styremedlem i Kredinor