Verdigrunnlag og strategi

Ansatte til Kredinor illustrerer våre verdier og strategi

Kredinor er et av landets største inkassobyråer – størst i antall inkassosaker. Vi skal bidra til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i næringslivet. Vårt verdigrunnlag er spesielt viktig når vi har kontakt med kundene som har utestående krav hos våre oppdragsgivere. Vår visjon, våre verdier, kundeløfter og etiske prinsipper er grunnplattformen for vår virksomhet og kundeservice.

Stor nok for de store, liten nok for de små

For oss er alle oppdragsgivere viktige, enten det er store eller små, private eller offentlige virksomheter. Samtidig er kundene deres viktige. Vår visjon er den samme som vår misjon da vi startet opp i 1905 – å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Visjon

Vi skaper sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Våre verdier

  • Løsningsorientert
  • Engasjert
  • Respektfull
  • Profesjonell

Vi skal etterleve våre verdier gjennom å være vennlige og tydelige med et enkelt og hverdagslig språk.

Vår rolle

Vi skal bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi i våre markeder – og i samfunnet. For å bidra til gode betalingsvaner blant unge har vi utviklet konseptet Smartbetaler som tilbys lærere. Læringstimen er en del av Smartbetaler og kan brukes i undervisningen for elever i videregående skoler i Norge.

Kundeløfter

Våre kundeløfter går ut på at vi skal levere blant markedets høyeste løsningsgrad, vi skal være best på service og oppfølging og ha høy kundetilfredshet blant våre oppdragsgiveres kunder. Videre skal vi være tilgjengelige i alle kanaler og være tidlig ute med det nyeste innen teknologi.

Etikk

Etikk og etterlevelse av vårt verdigrunnlag ligger til grunn for hele vår virksomhet og preger våre holdninger, vår atferd og kommunikasjon. Våre grunnleggende prinsipper for etikk er åpenhet, integritet, konfidensialitet og profesjonalitet i alle ledd.

Vi har som mål å være konsistente og åpne i all kommunikasjon og samhandling overfor oppdragsgivere, kunder, samarbeidspartnere, media, myndigheter – og alle andre som berøres av vår virksomhet. Vi skal være forutsigbare og ryddige i alle sammenhenger og opptre i tråd med våre strenge retningslinjer knyttet til personvern og konfidensialitet. Det skal aldri være noen tvil rundt vår integritet og etikk, verken internt eller eksternt.

God inkassoskikk

Vår virksomhet er solid forankret innenfor rammene for god inkassoskikk. Grunnholdningen vår er at betalingsproblemer kan ramme alle i ulike faser av livet, og vi skal bidra til å finne løsninger gjennom en åpen dialog og god oppfølging.