På grunn av planlagt vedlikehold vil våre innloggede tjenester være stengt onsdag 27.10 fra kl 21:00 – torsdag kl. 01:00.

Verdigrunnlag og strategi

Kredinor SA er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi skal bidra til en velfungerende økonomi gjennom våre løsninger og leveranser innenfor fakturering, inkasso og porteføljekjøp. Vi skal stimulere til gode betalingsvaner blant sluttkunder, og understøtte sunne økonomiske forhold i næringslivet blant oppdragsgivere.

Vennlige og imøtekommende forretningsdamer

Vi skal være en sterk merkevare i Norge, gjennom å bli godt likt og anerkjent for den viktige oppgaven vi utfører for norsk næringsliv og norsk økonomi. De samme prinsippene gjelder også for vår virksomhet i Norden gjennom datterselskapet Kredinor AB i Sverige.

Solid forankring i felles verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag handler om å sikre en god kundebehandling i alle ledd.  Vår visjon, våre verdier, kundeløfter og etiske prinsipper er grunnplattformen for hele vår virksomhet.

Visjon

Vi skaper sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Våre verdier

  • Løsningsorientert
  • Engasjert
  • Respektfull
  • Profesjonell

Vi skal etterleve våre verdier gjennom å være vennlige og tydelige og kommunisere med et enkelt og hverdagslig språk

Vår rolle

Vi skal bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi i våre markeder – og i samfunnet. For å bidra til gode betalingsvaner blant unge har vi utviklet konseptet Smartbetaler som tilbys lærere. Læringstimen er en del av Smartbetaler og kan brukes i undervisningen for elever i ungdomsskolen og videregående skoler i Norge.

Kundeløfter

Våre kundeløfter går ut på at vi skal levere blant markedets høyeste løsningsgrad, vi skal være best på service og oppfølging og ha høy kundetilfredshet blant våre oppdragsgiveres kunder. Videre skal vi være tilgjengelige i alle kanaler, utvikle løsninger som bidrar til forenkling – og være tidlig ute med det nyeste innen teknologi.

Merkevaren Kredinor SA

Etikk

Etikk og etterlevelse av vårt verdigrunnlag ligger til grunn for hele vår virksomhet og preger våre holdninger, vår atferd og kommunikasjon. Våre grunnleggende prinsipper for etikk er åpenhet, integritet, konfidensialitet og profesjonalitet i alle ledd.

Vi har som mål å være konsistente og åpne i all kommunikasjon og samhandling overfor oppdragsgivere, kunder, samarbeidspartnere, media, myndigheter – og alle andre som berøres av vår virksomhet. Vi skal være forutsigbare og ryddige i alle sammenhenger og opptre i tråd med våre strenge retningslinjer knyttet til personvern og konfidensialitet. Det skal aldri være noen tvil rundt vår integritet og etikk, verken internt eller eksternt.

Stor nok for de store, liten nok for de små

For oss er alle oppdragsgivere viktige, enten det er store eller små, private eller offentlige virksomheter. Samtidig er deres kunder svært viktige – vi skal alltid sørge for at sluttkunden får en god behandling. Vår visjon er den samme som vår misjon da vi startet opp i 1905 – å jobbe for sunne økonomiske forhold i næringslivet.

God inkassoskikk

Vår virksomhet er solid forankret innenfor rammene for god inkassoskikk. Grunnholdningen vår er at betalingsproblemer kan ramme alle i ulike faser av livet, og vi skal bidra til å finne løsninger gjennom en åpen dialog og god oppfølging.