Visjon og verdier

Vi skaper verdier gjennom utvikling av løsninger,nærhet til kunden, engasjement og
profesjonalitet.

Vår misjon

Vi skaper gode forretningsprosesser som gir lønnsomhet og sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Våre verdier

  • Løsningsorientert
  • Engasjert
  • Respektfull
  • Profesjonell

Verdiene reflekterer hva som skal kjennetegne Kredinor. Vi skal være løsningsorienterte og proaktive for å finne de rette løsningene for våre kunder og deres kunder. Gjennom en tilnærming preget av respekt og åpen dialog skal vi styre vår kommunikasjon og våre handlinger slik at vi ivaretar den enkeltes integritet. Vi skal engasjere oss og være enkle for kundene å forholde seg til i alle situasjoner. Vi skal være profesjonelle gjennom å være forutsigbare og ryddige i alle forhold slik at det aldri gir noen tvil rundt integritet og saklighet.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA