Etikk

Våre verdier speiler Kredinors etiske verdigrunnlag
gjennom følgende verdisett:

Vi tar vare på kunden gjennom hele verdikjeden ved å fremme medmenneskelige relasjoner og god dialog på alle plan.

 

Verdigrunnlaget

Vårt felles utgangspunkt er:

Det å ha betalingsproblemer er ikke på noen måte straffbart. Vi strekker oss derfor langt for å finne gode løsninger for den som skylder penger. Dette preger våre holdninger, atferd og kommunikasjon. Verdigrunnlaget er spesielt viktig for hvordan vi møter hverandre og den dialog vi klarer oppnå - og som vi vet er så viktig for å løse saker. 


 

 

Samfunnsansvar:

Kredinor skal fremme gode betalingsvaner og bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA