Ved å overlate fakturering, purringer, reskontroføring til en profesjonell partner kan du oppnå redusert kredittid og spare kostnader.

Fakturering

De senere år har det vært en stor vekst blant de som ønsker å overlate fakturering, betalingsoppfølging og inkasso til eksterne partnere som Kredinor. For våre oppdragsgivere betyr det spart tid, sparte kostnader og pengene ofte raskere inn på konto. 

God oppfølging i alle ledd
Ved å overlate fakturering til eksterne er kunden godt ivaretatt. Vi fakturerer med virksomhetens logo og tilpassede markedsbudskap, eller sender fakturaer med Kredinor som avsender. Oppdragsgiver har full tilgang til fakturahotellet hvis det er behov for å hente ut informasjon og kopi av fakturaer når du ønsker.

Selvbetjening for små og mellomstore bedrifter
Små bedrifter uten eget økonomisystem kan registrere inn sin faktura via Kredinors nettløsning Kredinor Online. Etter at det er gjort vil Kredinor Fakturaservice ta seg av resten av oppfølgingen.

Ønsker du et møte for mer informasjon om løsningen, kontakt oss her.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA