Oppfølging av reskontro bidrar til at du får en systematisk oversikt over alle transaksjoner, helt ned på enkeltkunder.

Reskontro

Kredinor håndterer alt fra små til store volum innenfor reskontro, og bidrar til at du får dine krav betalt i tide.  Vi sørger for tett oppfølging gjennom god kundekontakt, løpende bankavstemming og oppdaterte rapporter.

Alltid oppdatert reskontro
Hvis betaling uteblir følges kundene opp med purringer, inkassovarsler - og sømløs overføring til inkasso for videre vurdering og oppfølging - hvis innbetalingen fortsatt uteblir.

All informasjon tilgjengelig på Kredinor Online
Alt av kundeinformasjon og betalingsstatus finnes på Kredinor Online, som er bedriftens egne sider på kredinor.no. Her finnes også logg over kommunikasjon og avtaler som er gjort med kundene.

Analyser og rapporter
Ved bankavstemming får du tilgang til rapporter som viser resultat og balanse, ulike nøkkeltall og kredittanalyser. Disse rapportene er tilgjengelig i Kredinor Online.

Ønsker du mer informasjon om reskontro-løsningen, kontakt oss her.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA