Med våre effektive tjenester innenfor inkasso er vi markedsledende i bransjene energi og telecom - og i sterk vekst innenfor bank/finans, handel og service - og offentlig sektor.

Inkasso

Vår viktigste oppgave er å følge opp ubetalte regninger på en profesjonell og omtenksom måte når saken går til inkasso. Balansekunsten for oss som inkassobyrå består i å få pengene raskest mulig inn samtidig som vi må behandle den som skylder penger på en god måte.

Ferske saker løses raskest
Vår viktiste anbefaling til oppdragsgivere er at saker bør sendes til oppfølging og inkasso hvis fristen for betaling går ut og pengene ikke kommer. Saker som sendes til oss tidlig løses raskere enn om sakene blir liggende. Over tid vil likevel de aller fleste av sakene løse seg.

Din egen representant

Som oppdragsgiver bør man være bevisst på at inkassobyrået blir din representant og forlengende arm i forholdet til kunden/debitor. Selv om kravet er overtatt av byrået, er det nært knyttet opp til den vare eller tjeneste som var utgangspunktet for handelen. Det er derfor viktig for deg å vite at byrået opptrer etisk riktig overfor skyldner.

Kundeorientert

Inkassobehandlingen blir tilpasset dine kundegrupper. Porteføljen blir behandlet av et dedikert team som har god og lang erfaring om din bransje. Team-organiseringen sikrer også at det alltid er enkelt å komme i kontakt med våre saksbehandlere og sikrer god tilgjengelighet for deg som oppdragsgiver.

Etisk tilnærming

Respekt for skyldneren er en meget viktig verdi for oss, det er dine kunder det handler om. Kredinor sørger for en etisk god kundebehandling som blir oppdragsgivers forsikring at man ikke trår feil og havner i en ufrivillig gråsone.

Tilpassede tiltak

Alle nye saker vil i startfasen av behandlingen gjennomgå en analyse hvor vi kalkulerer sannsynligheten for å løse oppdraget. Deretter gjennomfører vi tilpassede tiltak som har virkning på dine skyldnere.

Våre løsninger skreddersys til den enkelte kunde og et helt team på 8-10 personer deler erfaringer for å løse oppdragene innen bransjen som din bedrift tilhører. Ditt team har:

  • Maksimal tilgjengelighet
  • God juridisk kompetanse
  • Spisskompetanse om inndrivelse innenfor ulike bransjer
    Eks, Energi, Telecom, Transport, Husleie osv
  • Behandlingsprofil tilpasset din kredittpolitikk
  • God kunnskap innen utenomrettslig og rettslig inkassobehandling

Vårt hovedfokus er høy løsningsgrad og tilbakeført kapital.

Vil du vite mer?

Snakk med din kundekontakt eller be om tilbud.

Be om tilbud

 

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA