Selskapsrett, panterett, konkursrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Rådgivning i arv og skifte. Strategisk og administrativ rådgivning.

Advokatbistand

Vi har spesialisert oss innenfor rettsområdet pengekravsrett og utfører i vesentlig grad juridiske oppdrag for Kredinors medlemmer og brukere.

 

Vår bredde - din trygghet

Oppdragene er av variert karakter og advokatene behandler saker innenfor ulike forretningsjuridiske områder som selskapsrett, panterett, konkursrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Omtvistede krav som har blitt oversendt til Kredinor i Oslo, blir overført til advokatene i den utstrekning advokatbistand er nødvendig for å prosedere saken for retten eller søke annen tvisteløsning.

Kredinor som kompetansesenter

Advokatene er en viktig del av Kredinor som kompetansesenter og deltar aktivt i Kredinors kurs og informasjonstilbud, både eksternt og internt. Advokatene tar også bedriftsinterne oppdrag hos medlemmene for å bistå med kontraktsgjennomgang og rådgivning ved andre kredittadministrative og kredittstrategiske beslutninger.

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA