Kjøp av porteføljer

Vi tilbyr kjøp av porteføljer gjennom vår samarbeidspartner PRA Group eller direkte gjennom Kredinor Finans AS.

Det er mange virksomheter som benytter seg av muligheten til å selge porteføljer til en profesjonell tredjepart i forbindelse med for eksempel opprydning av reskontro. Det bidrar til redusert ressursbehov og rapportering - og gir muligheter for en betydelig resultateffekt.

Energibransjen rydder opp
Vi opplever stor etterspørsel etter salg av overvåksporteføljer i energibransjen, spesielt i forbindelse med oppdeling av databaser. For å bidra til et godt grunnlag for beslutningen om salg tilbyr kredinor gratis verdivurdering av porteføljen.

 

Kredinor tilbyr kjøp av porteføljer i samarbeid med PRA group.

 

Ta gjerne kontakt!

Audun R. Danielsen
Audun.danielsen@kredinor.no
Mob: 45 02 87 92
Kommersiell ansvarlig Kredinor

Copyright © 2014 - Kredinor - Rådhusgata 27, Postboks 782 Sentrum - 0106 Oslo - telefon 22 00 91 00 - kundeservice@kredinor.no - Foretaksregisteret NO953556472MVA