Proffseminaret 2018

Proffseminaret er inkassobransjens lengstlevende og største møteplass. Sist gjennomført den 14.-15. november 2018. I mer enn 30 år har Proffseminaret vært den viktigste arenaen for faglig oppdatering innenfor inkassofaget, kombinert med inspirerende og tidsaktuelle innlegg ved dyktige profiler innenfor politikk, næringsliv, samfunnsliv og underholdning.

Inkassofaglig påfyll og nyheter

Det faglige programmet for Proffseminaret 2018 omfatter dyktige interne bidragsytere. Styreleder og advokat Baard Sig. Bratsberg, vil presentere den nye finansavtaleloven, advokat Mathias F. Seierstad Haugan vil presentere nytt fra rettspraksis innen inkasso og eksempler på nye dommer. Videre vil prosess- og leveranseansvarlig Andreas Komnæs og advokat Elisabeth Selvik ta for seg digitaliseringen av inkassobrev. Foruten dette vil kommersiell direktør Audun Danielsen presentere våre nyeste løsninger for sluttkunden.

Økonomisk kriminalitet og varslingssaker

Partner i DLA Piper og advokat med møterett for høyesterett, Berit Reiss-Andersen, er en av de mest erfarne innenfor arbeidet med økonomisk kriminalitet i Norge. Hun presenterer elementer i arbeidet med økonomisk kriminalitet – og tydeliggjør: Har du gjort nok? Varslingssaker er en sentral del av arbeidet med økonomisk kriminalitet. Vi får en innføring i hvordan vi bør håndtere varslingssaker ved partner og advokat i DLA Piper, Petar Sekulic.

Hva er gjeldssituasjonen etter oljekrisen?

Namsfogden i Stavanger ved seksjonsleder for gjeldsordning, Inger-Lill Endresen, kommer for å fortelle om gjeldssituasjonen og gir en status på hvordan de jobber med sakene de mottar. Vi vil også få innsyn i erfaringer fra oljekrisen traff Rogaland og frem til nå når økonomien har snudd.

Endringsreiser og fremtidsorientering

Proffseminaret er en arena for å presentere tverrfaglige og tidsaktuelle tema og foredragsholdere. I år har vi gleden av å presentere konserndirektør for Kongsberg Digital, Hege Skryseth, som forteller om den digitale revolusjon i Kongsberg Gruppen. Videre vil tidligere oljeanalytiker og nå Senior Advisor Substainable Finance i Nordea, Thina Saltvedt, ta for seg arbeidet innenfor bærekraft. Vi får også med oss tidligere General i forsvaret og nå generalsekretær i Norges Røde Kors, Robert Mood, som forteller om lederskap.

Videre vil techprofilen Siljvia Seres ta oss inn i historie, nåtid og fremtid innenfor digitalisering og kunstig intelligens. Tidligere økonomijournalist og nå forfatter Kathrine Aspaas, gir oss et tidsbilde av den emosjonelle revolusjon, blant annet innenfor inkasso. Gründer av Utstein Gard, Klostergarden på Rennesøy, Inger Lise Aarrestad Rettedal, forteller om spranget fra en næringslivskarriere i store selskap til å etablere egen virksomhet med småskalaproduksjon. Vi avslutter med manipulasjonsekspert Jan Hellesø som gir oss en magisk formel på veien hjem fra Proffseminaret 2018.

Proffsminaret 2018 – for nettverk, kunder og medlemmer

Vår administrerende direktør Tor Berntsen ønsker velkommen og gir en oppdatering på utviklingen innenfor betalingsmarkedet – og Kredinor.

 

 

Arrangementet er avsluttet og lukket.