Snart møter du Nora – vår nye chatrobot

illustrasjon av chatrobot Nora

For å være enda mer tilgjengelige for våre kunder lanserer vi Nora, vår egen chatrobot på kredinor.no i januar 2018. Kredinor.no har rundt en million besøk i løpet av et år, og antallet er økende. Gjennom Nora kan vi tilby hjelp til de besøkende hele døgnet 365 dager i året.

–Vi ønsker å lede an i utviklingen innenfor robotisering, sier Siri Jensen som er ansvarlig for robotiseringsprogrammet i Kredinor. Chat er en kanal som er i rask vekst, og for oss er det naturlig å bruke det nyeste innenfor kommunikasjonsteknologi for å tilpasse oss og være der hvor vi treffer sluttkunden, utdyper Siri.

Bedre kundeservice gjennom raskere hjelp

I tillegg til økt kundetilfredshet gjennom raskere hjelp vil chatroboten Nora bli viktig i arbeidet med å kartlegge behov for informasjon og kundeatferd. Samtidig vil løsningen videreutvikles slik at flere av kundene får den hjelpen de trenger – der og da.

–Vi er veldig glade for å tilby en chatløsning på kredinor.no, sier Ingjerd Thurmer, markedssjef i Kredinor. – Gjennom Nora blir vi tettere på gjennom en ny kanal. For kundene av våre oppdragsgivere vil den være spesielt kjærkommen, fordi mange vegrer seg for å ta kontakt med oss. Nora er online hele døgnet og kombinasjonen av gode svar og guiding inn på Min side, er spesielt bra. Vi håper og tror at Nora vil gi positive kundeopplevelser for våre sluttkunder, sier Ingjerd.

Kunstig intelligens som blir smartere over tid

Denne chatroboten er en teknologi som består av kunstig intelligens som utvikles i takt med bruken. –Jo flere som bruker Nora jo bedre blir hun til hjelpe de som spør, sier Siri Jensen. – Vi sørger for å kombinere ny teknologi med de aktive brukerne. Chatroboten videreutvikles derfor løpende slik at Nora svarer mer og mer presist ut fra spørsmålene til brukeren, avslutter Siri.

Raskere betaling gjennom raske svar og god guiding

Frem til lansering vil Nora utvikles i samarbeid med vår kundeservice som håndterer 3-4000 telefonsamtaler hver dag. De vet hva kundene lurer på og kan planlegge svar eller videre guiding. Slik kan Nora vite hva hun skal gjøre når spørsmålene kommer. Det å være tettere på kundene med raske svar og god guiding er også ofte utslagsgivende for at betalingen kommer raskere.

–Nora vil kunne si hei til deg på kredinor.no fra januar 2018, avslutter Ingjerd.

På bildet ser du Ingjerd Thurmer (til venstre), som er markedssjef i Kredinor sammen med Siri Jensen (til høyre), som er ansvarlig for robotiseringsprogrammet i Kredinor.