Erik Bruce

Sjefstrateg i Nordea   Det er grunn til å være optimistiske på økonomiens vegne. Når aktivitetsknappen skrus på igjen vil det gå raskt å få økonomien tilbake til en mer normal situasjon. Det er hovedbudskapet fra Nordea.